red-carpet på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 20:57:23

Det kommer snart en ny version av Red Carpet. Här är uppdateringarna
sedan den senast skickades till listan. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/gnome/red-carpet.sv.po.


Christian # Swedish messages for Red Carpet.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.15 2002/03/05 19:51:21 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: red-carpet\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-27 14:16-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-12-18 03:08+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-03-05 13:31-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-03-05 20:50+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "_Select All"
 #: redcarpet.glade.h:10
N msgid "Select _All "
 msgstr "_Markera alla "
 
 
 #: redcarpet.glade.h:58
N msgid "Clear cached packages after a period of time"
N msgstr "Töm mellanlagrade paket efter en tid"
N 
 #: redcarpet.glade.h:59
N msgid "Days:"
N msgstr "Dagar:"
N 
 #: redcarpet.glade.h:60
 
G msgid "Red Carpet Express/Corporate Connect"
G msgstr "Red Carpet Express/Corporate Connect"
 #: redcarpet.glade.h:65
N msgid "Red Carpet Premium Services"
N msgstr "Red Carpet Premium Services"
 
G msgid "Enable RC Express/Corporate Connect"
G msgstr "Aktivera RC Express/Corporate Connect"
 #: redcarpet.glade.h:66
N msgid "Enable Premium Services"
N msgstr "Använd Premium Services"
 
 
 #: redcarpet.glade.h:90
 msgid ""
 "If you are behind a firewall and use a proxy to access web sites, you "
 "should\n"
 "enable proxy support here. If your proxy requires authentication, select\n"
 "\"Use authentication\" and enter your username and password.\n"
 "\n"
 "You can change these settings in the future by selecting Preferences from "
 "the\n"
 "Settings menu. These settings are on the Proxy tab.\n"
 "\n"
 "When you have correctly entered your proxy information, click OK to "
 "continue.\n"
 msgstr ""
 "Om du är bakom en brandvägg och använder en proxyserver för att komma åt\n"
 "webbplatser bör du slå på proxystöd här. Om din proxyserver kräver\n"
G "autentisering väljer du \"Använd autentisering\" och anger ditt "
G "användarnamn\n"
G "och lösenord.\n"
N "autentisering väljer du \"Använd autentisering\" och anger ditt\n"
N "användarnamn och lösenord.\n"
 "\n"
G "Du kan ändra dessa inställningar i framtiden genom att välja Inställningar "
G "i\n"
G "menyn Inställningar. Inställningarna finns på fliken Proxyserver.\n"
N "Du kan ändra dessa inställningar i framtiden genom att välja\n"
N "Inställningar i menyn Inställningar. Inställningarna finns på fliken\n"
N "Proxyserver.\n"
 "\n"
G "När du har angett din proxyinformation klickar du på OK för att fortsätta.\n"
N "När du har angett din proxyinformation klickar du på OK för att\n"
N "fortsätta.\n"
 
 
 #: redcarpet.glade.h:137
N msgid "Red Carpet"
N msgstr "Red Carpet"
N 
 #: redcarpet.glade.h:138
 msgid ""
G "<p>Transfer of %s did not complete: %s</p><p>If you select cancel, Red "
G "Carpet will skip this channel and it will be unavailable for the rest of "
G "this session (or until you refresh the channel list)."
N "Red Carpet will generate the dependency information required to analyze this "
N "failure and email it to Ximian, Inc.\n"
N "\n"
N "Please fill out the form below in the event that a follow-up is necessary to "
N "further diagnose the problem."
 msgstr ""
G "<p>Överföringen av %s färdigställdes inte: %s</p><p>Om du väljer avbryt "
G "kommer Red Carpet att hoppa över denna kanal, och den kommer att vara "
G "otillgänglig under resten av sessionen (eller till du uppdaterar "
G "kanallistan)."
N "Red Carpet kommer att generera den beroendeinformation som krävs för att "
N "analysera detta fel och e-posta den till Ximian, Inc.\n"
N "\n"
N "Fyll i formuläret nedan så att du kan kontaktas ifall uppföljning är "
N "nödvändig för att ytterligare diagnosera problemet."
 
 #: redcarpet.glade.h:141
N msgid "Name: "
N msgstr "Namn: "
N 
 #: redcarpet.glade.h:142
N msgid "Email:"
N msgstr "E-post:"
N 
 #: redcarpet.glade.h:143
N msgid "Progress: "
N msgstr "Förlopp: "
N 
 #: redcarpet.glade.h:144
N msgid "%P %%"
N msgstr "%P%%"
N 
 #: redcarpet/gui-channel.c:171
N msgid ""
N "<p>If you select cancel, Red Carpet will skip this channel and it will be "
N "unavailable for the rest of this session (or until you refresh the channel "
N "list)."
N msgstr ""
N "<p>Om du väljer avbryt kommer Red Carpet att hoppa över denna kanal, och den "
N "kommer att vara otillgänglig under resten av sessionen (eller till du "
N "uppdaterar kanallistan)."
N 
 #: redcarpet/gui-channel.c:198
 msgid ""
 "<p>An error occured trying to parse channel information.</p><p>This may be "
 "caused either by an old version of Red Carpet that is unable to read newer "
 "data files or by an error on the server. If you cancel, Red Carpet will skip "
 "this channel and it will be unavailable for the rest of this session (or "
G "until you refresh the channel list).</p><p>You should report this error to "
G "<a href=\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a>, along "
G "with distribution information.<br>"
N "until you refresh the channel list).</p>"
 msgstr ""
 "<p>Ett fel inträffade vid försök att tolka kanalinformationen.</p><p>Detta "
 "kan antingen bero på en gammal version av Red Carpet som inte kan läsa nya "
 "datafiler eller ett fel på servern. Om du avbryter kommer Red Carpet att "
 "hoppa över denna kanal och vara otillgänglig under resten av denna session "
G "(eller till du uppdaterar kanallistan).</p><p>Du bör rapportera detta fel "
G "till <a href=\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a>, "
G "tillsammans med distributionsinformation. Skriv brevet på engelska.<br>"
N "(eller till du uppdaterar kanallistan).</p>"
 
 
 #: redcarpet/gui-channel.c:283
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>An error has occurred while downloading channel data.</p><p>Red Carpet "
 "was unable to fetch information for the \"%s\" channel from the server. Red "
 "Carpet can continue without this information, but you will be unable to "
G "access that channel during this session (unless you refresh).</p><p>If this "
G "problem persists, please report it to <a href=\"mailto:red-carpet@ximian.com"
G "\">red-carpet@ximian.com</a>. Please include distribution information with "
G "your report.</p>"
N "access that channel during this session (unless you refresh).</p>"
 msgstr ""
 "<p>Ett fel har inträffat vid hämtning av kanaldatan.</p><p>Red Carpet kunde "
 "inte hämta information för kanalen \"%s\" från servern. Red Carpet kan "
 "fortsätta utan denna information, men du kommer inte att kunna komma åt "
G "denna kanal under denna session (om du inte uppdaterar).</p><p>Om detta "
G "problem kvarstår bör du rapportera det till <a href=\"mailto:red-"
G "carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a>. Skriv rapporten på engelska "
G "och ta med distributionsinformation.</p>"
N "denna kanal under denna session (om du inte uppdaterar).</p>"
 
 
 #: redcarpet/gui-html.c:207
N msgid "Click here to send a dependency report"
N msgstr "Klicka här för att skicka en beroenderapport"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:212
 
 #: redcarpet/gui-html.c:303
 #, c-format
N msgid "needed by: <b>%s</b>"
N msgstr "behövd av: <b>%s</b>"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:309
 #, c-format
N msgid "conflicts with: <b>%s</b>"
N msgstr "är i konflikt med: <b>%s</b>"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:315
 #, c-format
N msgid "depends on: <b>%s</b>"
N msgstr "beror på: <b>%s</b>"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:465
 
 #: redcarpet/gui-html.c:743
 #, c-format
G msgid "<b>%d</b> %s"
G msgstr "<b>%d</b> %s"
G 
G msgid "Requested Packages"
G msgstr "begärda paket"
N msgid "<b>%d</b> Requested Packages"
N msgstr "<b>%d</b> begärda paket"
 
 
G msgid "Necessary Removals"
G msgstr "nödvändiga borttagningar"
 #: redcarpet/gui-html.c:761
 #, c-format
N msgid "<b>%d</b> Necessary Removals"
N msgstr "<b>%d</b> nödvändiga borttagningar"
 
 
G msgid "Necessary Installations"
G msgstr "nödvändiga installationer"
 #: redcarpet/gui-html.c:779
 #, c-format
N msgid "<b>%d</b> Necessary Installations"
N msgstr "<b>%d</b> nödvändiga installationer"
 
 
 # Här kommer en siffra framför
 #: redcarpet/gui-html.c:1036
N msgid "Necessary Removals"
N msgstr "nödvändiga borttagningar"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:1057 redcarpet/gui-html.c:1102
 #: redcarpet/gui-html.c:1509 redcarpet/gui-html.c:1733
 #: redcarpet/gui-html.c:1902 redcarpet/gui-html.c:3117
 #: redcarpet/gui-html.c:3380
 
 # Här kommer en siffra framför
 #: redcarpet/gui-html.c:1081
N msgid "Necessary Installations"
N msgstr "nödvändiga installationer"
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:1103
 
 #: redcarpet/gui-html.c:1399 redcarpet/gui-html.c:1674
N msgid "<a href=\"updater:unsubscribe\">Unsubscribe</a> from this channel."
N msgstr ""
N "<a href=\"updater:unsubscribed_page\">Säg upp prenumerationen</a> på denna "
N "kanal."
N 
 #: redcarpet/gui-html.c:1428
 #, c-format
 
G msgid "Prefs"
G msgstr "Inställn"
G 
G msgid "Developers"
G msgstr "Utvecklare"
G 
G msgid "User Interface Design"
G msgstr "Design av användargränssnittet"
G 
G msgid "Artwork"
G msgstr "Artister"
 #: redcarpet/gui-html.c:2569
N msgid "Credits"
N msgstr "Tack"
 
 
 #: redcarpet/gui-html.c:2967
 msgid ""
 "<font size=6><b>Welcome to Red Carpet!</b></font><p>Thank you for using Red "
 "Carpet. From resolving package dependencies to ensuring cryptographic "
 "security, Red Carpet takes the headache out of managing your GNOME desktop "
 "system. Red Carpet is also an excellent way to keep on top of the latest "
 "software offerings. The software available to you is organized into "
 "channels; you choose the channels you want and we'll make sure they're full "
 "of great programs.</p><p><font size=4><b>Subscribing to Channels</b></font></"
 "p><p>Since you've just started running Red Carpet, you aren't yet subscribed "
 "to any channels. On the left of the Red Carpet window is the <b>Navigation "
 "Bar</b>, which allows you to access the main pages of Red Carpet.</p><p>To "
 "browse available channels which you are not subscribed to, click on the "
 "<b>Unsubscribed Channels</b> icon in the navigation bar. After you've done "
 "that, to subscribe to a channel, click on it and click on the <b>Subscribe</"
 "b> button in the bottom right corner of the main content area or select "
 "<b>Subscribe</b> from the Subscriptions menu.</p><p>We welcome your feedback "
 "and bug reports, either through the <a href=\"http://bugzilla.ximian.com/"
 "\">Ximian Bugzilla</a>, or the Red Carpet mailing list at <a href=\"http://"
 "lists.ximian.com/mailman/listinfo/red-carpet\">red-carpet@ximian.com</a>. "
 "Thank you!</p>"
 msgstr ""
 "<font size=6><b>Välkommen till Red Carpet!</b></font><p>Tack för att du "
 "använder Red Carpet. Red Carpet tar bort huvudvärken med att hantera ditt "
 "GNOME-skrivbordssystem, med allt från att lösa paketberoenden till att "
 "kontrollera den kryptografiska säkerheten. Red Carpet är också ett utmärkt "
 "sätt att hålla sig uppdaterad med det senaste utbudet av program. De program "
 "som erbjuds dig är indelat i kanaler; du väljer de kanaler du vill ha, och "
 "vi ser till att de är fulla med bra program.</p><p><font "
 "size=4><b>Prenumerera på kanaler</b></font></p><p>Eftersom du precis började "
 "att använda Red Carpet prenumererar du inte på några kanaler än. Till "
 "vänster i Red Carpet-fönstret finns <B>navigationspanelen</b> som låter dig "
 "komma åt huvudsidorna i Red Carpet.</p><p>För att bläddra i tillgängliga "
 "kanaler som du inte prenumererar på klickar du på ikonen <b>Oprenumererade "
G "kanaler</b> i navigationspanelen. När Du har gjort det kan du välja att "
N "kanaler</b> i navigationspanelen. När du har gjort det kan du välja att "
 "prenumerera på en kanal genom att klicka på den och sedan klicka på knappen "
 "<b>Prenumerera</b> nere till höger eller välja <b>Prenumerera</b> i menyn "
 "Prenumerationer.</p><p>Du får gärna komma med synpunkter och felrapporter "
 "(på engelska), antingen genom <a href=\"http://bugzilla.ximian.com/\">Ximian "
 "Bugzilla</a> eller Red Carpet-sändlistan på <a href=\"http://lists.ximian."
 "com/mailman/listinfo/red-carpet\">red-carpet@ximian.com</a>. Tack!</p>"
 
 
 #: redcarpet/gui-init.c:184
 msgid ""
 "Ximian Red Carpet was unable to determine what distribution you are on or "
 "you are running an unsupported distribution. If you are running a supported "
G "distribution, this is usually caused by some system file being modified. If "
G "this is the case, please resolve this issue or contact <a href=\"red-"
G "carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a> for assistance."
N "distribution, this is usually caused by some system file being modified. A "
N "list of supported distributions is located <a href=\"http://www.ximian.com/"
N "products/ximian_red_carpet/download.html\">on our web site</a>."
 msgstr ""
 "Ximian Red Carpet kunde inte avgöra vilken distribution du använder, eller "
 "så använder du en distribution som inte stöds. Om kör en distribution som "
G "stöds beror detta fel oftast på att en systemfil har ändrats. Om detta "
G "stämmer bör du åtgärda detta problem eller kontakta <a href=\"red-"
G "carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a> för hjälp."
N "stöds beror detta fel oftast på att en systemfil har ändrats. En lista med "
N "de distributioner som stöds finns på <a href=\"http://www.ximian.com/"
N "products/ximian_red_carpet/download.html\">vår webbplats</a>."
 
 #: redcarpet/gui-init.c:219
 #, c-format
G msgid "Unable to access packaging subsystem:<br>%s"
G msgstr "Kan inte komma åt paketeringsundersystem:<br>%s"
N msgid ""
N "Unable to access packaging subsystem:<br>%s<p>Please ensure that no other "
N "package management programs are running, and try again."
N msgstr ""
N "Kan inte komma åt paketsystem:<br>%s<p>Försäkra dig om att inga andra "
N "pakethanteringsprogram kör, och försök igen."
 
 
G msgid "Transfer of %s did not complete: %s"
G msgstr "Överföring av %s färdigställdes inte: %s"
 #: redcarpet/gui-init.c:522
N msgid ""
N "An error occurred trying to parse the channel list. You should ensure that "
N "you are running a supported distribution and try again later."
N msgstr ""
N "Ett fel inträffade vid försök att tolka kanallistan. Du bör försäkra dig "
N "om att du använder en distribution som stöds och försöka igen senare."
 
 
G msgid "RC Premium Services"
G msgstr "RC Premium Services"
 #: redcarpet/gui-init.c:1097
N msgid "Premium Services"
N msgstr "Premium Services"
 
 
 #: redcarpet/gui-install.c:705
 #, c-format
 msgid ""
 "Red Carpet's cryptographic verification of %s (%s) has <b><font color="
 "\"#ff0000\">failed</font></b>. This means that the security of this package "
 "has somehow been compromised and Red Carpet will not install it. The "
 "downloaded package may have been corrupted and downloading the package again "
G "may fix the problem. If it doesn't, please email <a href=\"mailto:red-"
G "carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a> with your distribution "
G "information and the name of the package that failed."
N "may fix the problem. If it doesn't, you can <a href=\"updater:send_bug_report"
N "\">send a problem report</a> to Ximian for analysis.</p>"
 msgstr ""
 "Red Carpets kryptografiska verifiering av %s (%s) har <b><font color="
 "\"#ff0000\">misslyckats</font></b>. Detta betyder att säkerheten för detta "
 "paket på något sätt har äventyrats och Red Carpet kommer inte att installera "
 "det. Det hämtade paketet kan ha skadats och att hämta paketet på nytt kan "
G "lösa problemet. Om det inte gör det bör du skriva ett brev till <a href="
G "\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a> på engelska med "
G "din distributionsinformation och ett namn på paketet som misslyckades."
N "lösa problemet. Om det inte gör det kan du <a href=\"updater:send_bug_report"
N "\">skicka en problemrapport</a> till Ximian för analys.</p>"
 
 #: redcarpet/gui-install.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "INFO:\n"
 "Name: %s (%s)\n"
 "Version: %s\n"
 "Release: %s\n"
 "Package Filename:\n"
G "    %s\n"
N "%s"
 msgstr ""
 "INFORMATION:\n"
 "Namn: %s (%s)\n"
 "Version: %s\n"
 "Släpp: %s\n"
 "Paketfilnamn:\n"
G "    %s\n"
N "%s"
 
 
 #: redcarpet/gui-install.c:899
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>A fatal error has occurred while Red Carpet was processing this "
G "transaction. This is likely caused by an improperly built package. You "
G "should report this problem to <a href=\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-"
G "carpet@ximian.com</a> immediately. Please include distribution information "
G "and the set of packages in this transaction.</p><p>Information from the "
G "packaging system:<br>%s</p>"
N "transaction. This is likely caused by an improperly built package.</p><p>If "
N "this problem persists, please report it to the <a href=\"http://bugzilla."
N "ximian.com\">Ximian Bugzilla</a>.</p><p>Information from the packaging "
N "system:<br>%s</p>"
 msgstr ""
 "<p>Ett ödesdigert fel har inträffat då Red Carpet behandlade denna "
G "transaktion. Detta beror troligtvis på ett felaktigt byggt paket. Du bör "
G "omedelbart rapportera detta problem till <a href=\"mailto:red-carpet@ximian."
G "com\">red-carpet@ximian.com</a>. Skriv på engelska, och ta med "
G "distributionsinformation och de paket som ingick i transaktionen.</"
G "p><p>Information från paketsystemet:<br>%s</p>"
N "transaktion. Detta beror troligtvis på ett felaktigt byggt paket.</p><p>Om "
N "detta problem kvarstår bör du rapportera det (på engelska) i <a href="
N "\"http://bugzilla.ximian.com\">Ximian Bugzilla</a>.</p><p>Information från "
N "paketsystemet:<br>%s</p>"
 
 #: redcarpet/gui-install.c:914
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>An error has occurred while Red Carpet was processing this transaction. "
 "This may be caused by an improperly built or corrupted package. You may want "
G "to try the transaction again with fewer packages. You should report this "
G "problem to <a href=\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</"
G "a> as soon as possible. Please include distribution information and the set "
G "of packages in this transaction.</p><p>Information from the packaging system:"
G "<br>%s</p>"
N "to try the transaction again with fewer packages. You can <a href=\"updater:"
N "send_bug_report\">send a problem report</a> to Ximian for analysis.</"
N "p><p>Information from the packaging system:<br>%s</p>"
 msgstr ""
 "<p>Ett fel inträffade då Red Carpet behandlade denna transaktion. Detta kan "
 "bero på ett felaktigt byggt eller trasigt paket. Du kan prova att genomföra "
G "transaktionen igen med färre paket. Du bör rapportera detta problem till <a "
G "href=\"mailto:red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</a> så snart som "
G "möjligt. Skriv på engelska och ta med distributionsinformation och de paket "
G "som ingick i transaktionen.</p><p>Information från paketsystemet:<br>%s</p>"
G 
G msgid ""
G "<p>An error has occurred while Red Carpet was processing the dependencies "
G "for this transaction. This may be caused by an error in the package or on "
G "the server. You may want to try the transaction again with fewer packages. "
G "You should report this problem to <a href=\"red-carpet@ximian.com\">red-"
G "carpet@ximian.com</a> as soon as possible. Please include distribution "
G "information and the set of packages in this transaction.</p><p>Information "
G "from the dependency system:<br>%s</p>"
G msgstr ""
G "<p>Ett fel inträffade då Red Carpet behandlade beroendena för denna "
G "transaktion. Detta kan bero på ett fel i paketet eller på servern. Du kan "
G "prova att genomföra transaktionen igen med färre paket. Du bör rapportera "
G "detta problem till <a href=\"red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian.com</"
G "a> så snart som möjligt. Skriv på engelska och ta med "
G "distributionsinformation och de paket som ingick i denna transaktion.</"
G "p><p>Information från beroendesystemet:<br>%s</p>"
N "transaktionen igen med färre paket. Du kan <a href=\"updater:send_bug_report"
N "\">skicka en problemrapport</a> till Ximian för analys.</p><p>Information "
N "från paketsystemet:<br>%s</p>"
N 
 #: redcarpet/gui-install.c:1007
 #, c-format
N msgid "Unable to create directory %s for local package storage"
N msgstr "Kan inte skapa katalogen %s för lokal paketlagring"
 
 
 #: redcarpet/gui-priority.c:501
 #, c-format
N msgid ""
N "<p>Red Carpet encountered a network error while trying to submit your "
N "activation information. Please contact Ximian support for assistance.</"
N "p><p>Details:<br>URL: %s<br>HTTP Response: %d %s<br>Soup Error: %d</p>"
N msgstr ""
N "<p>Red Carpet råkade ut för ett nätverksfel vid försöket att skicka din "
N "aktiveringsinformation. Kontakta Ximian support för stöd.</p><p>Detaljer:"
N "<br>URL: %s<br>HTTP-svar: %d %s<br>Soup-fel: %d</p>"
N 
 #: redcarpet/gui-priority.c:541
 
 #: redcarpet/gui-transfer.c:623
N msgid "Couldn't open file for writing"
N msgstr "Kunde inte öppna fil för skrivning"
N 
 #: redcarpet/gui-transfer.c:1208
 #, c-format
 
 #: redcarpet/gui-transfer.c:1264
N msgid ""
N "<p>Your account for Red Carpet Premium Services could not be verfified.</"
N "p><p>Please make sure that your premium services account is enabled.</"
N "p><p>To continue using Red Carpet without premium services, <a href="
N "\"updater:disable_priority\">click here</a>. You can reenable it later by "
N "choosing Settings->Preferences->General and checking the box labelled "
N "\"Enable RC Premium Services\"</p>"
N msgstr ""
N "<p>Ditt konto för Red Carpet Premium Services kunde inte verifieras.</"
N "p><p>Försäkra dig om att ditt Premium Services-konto är aktiverat.</p><p><a "
N "href=\"updater:disable_priority\">Klicka här</a> för att fortsätta använda "
N "Red Carpet utan Premium Services. Du kan återaktivera det senare genom att "
N "välja Inställningar->Inställningar->Allmänt och klicka på rutan \"Aktivera "
N "RC Premium Services\""
N 
 #: redcarpet/gui-transfer.c:1277
 #, c-format
N msgid ""
N "<p>Red Carpet was unable to complete a file transfer.</p>%s%s<p>Details:"
N "<br>URL: %s<br>Error: %s</p>"
N msgstr ""
N "<p>Red Carpet kunde inte färdigställa en filöverföring.</p>%s%s<p>Detaljer:"
N "<br>URL: %s<br>Fel: %s</p>"
N 
 #: redcarpet/gui-util.c:103
 #, c-format
 
 #: redcarpet/gui-util.c:670
N msgid ""
N "Red Carpet was unable to install the following packages.\n"
N "Please ensure that they exist and are valid package files.\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Red Carpet kunde inte installera följande paket.\n"
N "Försäkra dig om att de finns och är giltiga paketfiler.\n"
N "\n"
N 
 #: redcarpet/gui-util.c:843
 
 #: redcarpet/mirror.c:53
N msgid "No mirror (always use default host)"
N msgstr "Ingen spegel (använd alltid standardvärd)"
N 
 #: redcarpet/mirror.c:54
N msgid "N/A"
N msgstr "-"
N 
 #: redcarpet/mirror.c:78
 
 #: redcarpet/mirror.c:252
G msgid ""
G "Transfer of %s did not complete: %s<p>You can continue without any mirrors "
G "by pressing \"Cancel\""
G msgstr ""
G "Överföring av %s färdigställdes inte: %s<p>Du kan fortsätta utan några "
G "speglar genom att trycka på \"Avbryt\""
N msgid "<p>You can continue without any mirrors by pressing \"Cancel\""
N msgstr "<p>Du kan fortsätta utan några speglar genom att trycka på \"Avbryt\""
N 
 #~ msgid ""
 #~ "<p>Your account for Red Carpet Premium Services could not be verified.</"
 #~ "p><p>Please make sure that your premium services account is enabled.</"
 #~ "p><p>To continue using Red Carpet without premium services, <a href="
 #~ "\"updater:disable_priority\">click here</a>. You can reenable it later by "
 #~ "choosing Settings->Preferences->General and checking the box labelled "
 #~ "\"Enable RC Premium Services\"</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Ditt konto för Red Carpet Premium Services kunde inte verifieras.</"
 #~ "p><p>Försäkra dig om att ditt Premium Services-konto är aktiverat.</"
 #~ "p><p><a href=\"updater:disable_priority\">Klicka här</a> för att "
 #~ "fortsätta använda Red Carpet utan Premium Services. Du kan återaktivera "
 #~ "det senare genom att välja Inställningar->Inställningar->Allmänt och "
 #~ "klicka på rutan \"Aktivera RC Premium Services\""
N 
 #~ msgid "Allowed cache difference:"
 #~ msgstr "Tillåten cacheskillnad:"
N 
 #~ msgid "seconds"
 #~ msgstr "sekunder"
N 
 #~ msgid "<b>%d</b> %s"
 #~ msgstr "<b>%d</b> %s"
N 
 # Här kommer en siffra framför
 #~ msgid "Requested Packages"
 #~ msgstr "begärda paket"
N 
 #~ msgid "Prefs"
 #~ msgstr "Inställn"
N 
 #~ msgid "Developers"
 #~ msgstr "Utvecklare"
N 
 #~ msgid "User Interface Design"
 #~ msgstr "Design av användargränssnittet"
N 
 #~ msgid "Artwork"
 #~ msgstr "Artister"
N 
 #~ msgid "Unable to access packaging subsystem:<br>%s"
 #~ msgstr "Kan inte komma åt paketeringsundersystem:<br>%s"
N 
 #~ msgid "Transfer of %s did not complete: %s"
 #~ msgstr "Överföring av %s färdigställdes inte: %s"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "<p>An error has occurred while Red Carpet was processing the dependencies "
 #~ "for this transaction. This may be caused by an error in the package or on "
 #~ "the server. You may want to try the transaction again with fewer "
 #~ "packages. You should report this problem to <a href=\"red-carpet@ximian."
 #~ "com\">red-carpet@ximian.com</a> as soon as possible. Please include "
 #~ "distribution information and the set of packages for this transaction.</"
 #~ "p><p>Information from the dependency system:<br> %s</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Ett fel inträffade då Red Carpet behandlade beroendena för denna "
 #~ "transaktion. Detta kan orsakas av ett fel i paketet eller på servern. Du "
 #~ "kan prova att genomföra transaktionen igen med färre paket. Du bör "
 #~ "rapportera detta problem till <a href=\"red-carpet@ximian.com\">red-"
 #~ "carpet@ximian.com</a> så snart som möjligt. Skriv på engelska och ta med "
 #~ "distributionsinformation och de paket som ingick i denna transaktion.</"
 #~ "p><p>Information från beroendesystemet:<br> %s</p>"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "<p>An error has occurred while Red Carpet was processing the dependencies "
 #~ "for this transaction. This may be caused by an error in the package or on "
 #~ "the server. You may want to try the transaction again with fewer "
 #~ "packages. You should report this problem to <a href=\"red-carpet@ximian."
 #~ "com\">red-carpet@ximian.com</a> as soon as possible. Please include "
 #~ "distribution information and the set of packages in this transaction.</"
 #~ "p><p>Information from the dependency system:<br>%s</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Ett fel inträffade då Red Carpet behandlade beroendena för denna "
 #~ "transaktion. Detta kan bero på ett fel i paketet eller på servern. Du kan "
 #~ "prova att genomföra transaktionen igen med färre paket. Du bör rapportera "
 #~ "detta problem till <a href=\"red-carpet@ximian.com\">red-carpet@ximian."
 #~ "com</a> så snart som möjligt. Skriv på engelska och ta med "
 #~ "distributionsinformation och de paket som ingick i denna transaktion.</"
 #~ "p><p>Information från beroendesystemet:<br>%s</p>"
N 
 #~ msgid "(no error)"
 #~ msgstr "(inget fel)"
N 
 #~ msgid "Cancelled"
 #~ msgstr "Avbruten"
N 
 #~ msgid "Can't connect"
 #~ msgstr "Kan inte ansluta"
N 
 #~ msgid "File not found"
 #~ msgstr "Filen hittades inte"
N 
 #~ msgid "IO error"
 #~ msgstr "IO-fel"
N 
 #~ msgid "Unable to authenticate"
 #~ msgstr "Kunde inte autentisera"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Red Carpet Express was unable to verify your identity.<p>Please make sure "
 #~ "that your premium services account is enabled.<p>To continue using Red "
 #~ "Carpet without premium services, <a href=\"updater:disable_priority"
 #~ "\">click here</a>. You can reenable it later by choosing Settings-"
 #~ ">Preferences->General and checking the box labelled \"Enable Premium "
 #~ "Services\""
 #~ msgstr ""
 #~ "Red Carpet Express kunde inte verifiera din identitet.<p>Försäkra dig om "
 #~ "att ditt Premium Services-konto är aktiverat.<p><a href=\"updater:"
 #~ "disable_priority\">Klicka här</a> för att fortsätta använda Red Carpet "
 #~ "utan Premium Services. Du kan återaktivera det senare genom att välja "
 #~ "Inställningar->Inställningar->Allmänt och klicka på rutan \"Aktivera "
 #~ "Premium Services\""
N 
 #~ msgid "Red Carpet Express/Corporate Connect"
 #~ msgstr "Red Carpet Express/Corporate Connect"
N 
 #~ msgid "Enable RC Express/Corporate Connect"
 #~ msgstr "Aktivera RC Express/Corporate Connect"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to authenticate. This is probably due to a disabled premium "
 #~ "services account. You can use the standard RC service by going to "
 #~ "Settings -> Preferences -> General"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte autentisera. Detta beror troligtvis på ett inaktiverat Premium "
 #~ "Services-konto. Du kan använda den vanliga Red Carpet-tjänsten genom att "
 #~ "gå till Inställningar -> Inställningar -> Allmänt"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.