Re: gnome-db (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 19:31:29

tis 2002-03-05 klockan 15.41 skrev Daniel Jensen:
> > #: components/database/command-dialog.c:76
> > msgid "Ok"
> > msgstr "Ok"
> 
> Jag skulle föredra "OK". Ett ok är ju något helt annat. Du skriver OK
> med versaler på andra ställen.

Okej, jag brukar normalt använda det skrivsätt som originalet använder i
dessa fall, men du har rätt. Jag ändrar.
Tycker du även att originalet är fel skulle jag föreslå att du
rapporterar det:
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-db


> > #: components/main.c:68
> > msgid "All components have been unregistered!! This shouldn't happen"
> > msgstr "Alla komponenter har avregistrerats!! Detta borde inte hända"
> 
> Två utropstecken? Varken engelsk eller svensk text borde ha två
> utropstecken i följd.

Nej, men detta är något som borde fixas direkt i originalet. Vill du
rapportera det? Samma länk som ovan.


> > #: components/manager/components-manager-view.c:236
> > #, c-format
> > msgid "Do you want to remove '%s' data source?"
> > msgstr "Vill du ta bort \"%s\"-datakällan?"
> 
> Här kanske det blir bättre med "Vill du ta bort datakällan \"%s\"?".

Ja. Jag trodde inte det var ett namn på en datakälla men det var det.
Men det var inte heller helt uppenbart från koden (underbart när man
använder variabelnamnet "str" för att beteckna en variabel som lagrar
namnet på en datakälla).
Tack!


> > #: lib/gnome-db-connection-properties.c:183
> > msgid "Could not load the Glade XML file"
> > msgstr "Kunde inte läsa in XML-Gladefilen"
> 
> Är det en XML-Glade-fil eller en Glade XML-fil?

Det är en XML-fil av den typ som Glade använder. Det får bli "Glade
XML-filen" då. Tack.


> > #: ui/gnome-db-manager.xml.h:1
> > msgid "Activate data source configuration window"
> > msgstr "Aktivera datakällekonfigurationsfönstret"
> > 
> > #: ui/gnome-db-manager.xml.h:2
> > msgid "Activate providers configuration window"
> > msgstr "Aktivera leverantörskonfigurationsfönstret"
> 
> Usch, så långa ord...

Har du förslag på hur de kan förbättras?


> > #: ui/gnome-db.xml.h:18
> > msgid "Show/Hide the shortcut bar"
> > msgstr "Visa/Dölj genvägsraden"
> 
> Dölj ska stå med litet d i stället, tycker jag.

I allmänhet brukar jag följa originalets stil i sådana här sammanhang.
Är det ena sättet att skriva fel?


> > #~ msgid "Export"
> > #~ msgstr "Export"
> 
> Exportera?

Omöjligt att säga, eftersom det är en föråldrad sträng. Men jag ändrar.
Det ligger ju nära tillhands att det ska vara "Exportera" eftersom
"Importera" är precis under.


> > #~ msgid ""
> > #~ "This program is part of the GNOME project for LINUX. GNOME Data Access "
> > #~ "comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are "
> > #~ "welcome to redistribute it under the conditions of the GNU General Public "
> > #~ "Licence."
> > #~ msgstr ""
> > #~ "Detta program är en del av GNOME-projeketet för LINUX. GNOME Data Access "
> > #~ "kommer med INGEN SOM HELST GARANTI. Det är fri mjukvara, och du får gärna "
> > #~ "vidaredistribuera det under villkoren i GNU General Public License."
> 
> Hm... Linux med stora bokstäver. Går det för sig?

Vet inte. Men meddelandet är föråldrat, så det spelar inte så mycket
roll tror jag.


> > #~ msgid ""
> > #~ "This screen lets you navigate through the contents of your database, "
> > #~ "looking at the tables, views, procedures, etc that may have created. "
> > #~ "Clicking on an icon in one of the lists on the left, will display "
> > #~ "extensive information about that selected object in the right-hand pane"
> > #~ msgstr ""
> > #~ "Denna skärm låter dig bläddra genom innehållet i din databas och titta på "
> > #~ "de tabeller, vyer, procedurer m.m. som kan ha skapats. Genom att klicka "
> > #~ "på en ikon i en av listorna till vänster kan du få utförlig information "
> > #~ "om det markerade objektet i den högra panelen"
> 
> I den engelska texten, ska det inte stå "...that may have _been_
> created"?

Det här är ett föråldrat meddelande så jag tror inte det är lönt att
skicka en buggrapport.


> > #~ msgid ""
> > #~ "This is a list of all log messages for the provider you've selected. You "
> > #~ "can easily sort messages by any of the columns (but just clicking on "
> > #~ "them) as well as look at the messages individually, with more detail"
> > #~ msgstr ""
> > #~ "Det här är en lista med alla loggmeddelanden för den leverantör du har "
> > #~ "valt. Du kan enkelt sortera meddelanden efter någon av kolumnerna (bara "
> > #~ "klicka på dem) och även titta på meddelandena individuellt och mer "
> > #~ "detaljerat"
> 
> Jag skulle ha skrivit "med fler detaljer".

Jag ändrar, även om meddelandet är föråldrat.

Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-db.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.