Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 02:55:23

tis 2002-01-08 klockan 23.38 skrev Tommy Pettersson:
> > #: src/formats.c:308
> > msgid "Falkland Islands pound"
> > msgstr "Falkslandspund"
> 
> Falklandspund.

Oj! Tur att det inte stod "Falsklandpund"! :)


> > #: src/functions/fn-database.c:1042
> > msgid ""
> > "@FUNCTION=DSTDEVP\n"
> > "@SYNTAX=DSTDEVP(database,field,criteria)\n"
> > "@DESCRIPTION=DSTDEVP function returns the standard deviation of a population "
> > "based on the entire populations. The populations consists of numbers that "
> > "match conditions specified. \n"
> > msgstr ""
> > "@FUNCTION=DSTDEVP\n"
> > "@SYNTAX=DSTDEVP(databas;fält;kriterium)\n"
> > "Funktionen DSTDDEVP returnerar en skattning av standardavvikelsen av en \n"
> > "population. Populationen består av värden som överensstämmer med de villkor\n"
> > "som angivits.\n"
> 
> Här kommer det \n på många fler ställen i översättningen än vad som
> verkar användas i originalet.  Ska det vara så?

Nej. Gnumeric radbryter själv, så alla "extra" radbrytningar i
översättningen är fel. Jag har rättat det i detta och ett antal andra
meddelanden som hade detta problem och som jag hittade, men hittar du
fler sådana här meddelanden med extra radbrytningar mitt i meddelanden i
min uppdaterade fil får du gärna säga till.

Meddelandet ovan saknar även "@DESCRIPTION=" i översättningen, jag har
även fixat detta.


> > #: src/functions/fn-database.c:1248
> > msgid ""
> > "@FUNCTION=DVARP\n"
> > "@SYNTAX=DVARP(database,field,criteria)\n"
> > "@DESCRIPTION=DVARP function returns the variance of a population based on "
> > "the entire populations. The populations consists of numbers that match "
> > "conditions specified. \n"
> > msgstr ""
> > "@FUNCTION=DVARP\n"
> > "@SYNTAX=DVARP(databas;fält;kriterium)\n"
> > "@DESCRIPTION=Funktionen DVARP returnerar en skattning av variansen av ett \n"
> > "stickprov. Stickprovet består av värden som överensstämmer med de villkor "
> > "som \n"
> > "angivits.\n"
> 
> Detta är det sista stycket med extra många \n.

Okej, tack!


> > #: src/functions/fn-date.c:427
> > msgid ""
> > "@FUNCTION=NOW\n"
> > "@SYNTAX=NOW ()\n"
> > "@DESCRIPTION=NOW returns the serial number for the date and time at the time "
> > "it is evaluated.\n"
> > "Serial Numbers in Gnumeric are represented as follows:The integral part is "
> > "the number of days since the 1st of January of 1900.  The decimal part "
> > "represent the fraction of the day and is mapped into hour, minutes and "
> > "seconds.\n"
> > "For example: .0 represents the beginning of the day, and 0.5 represents "
> > "noon.\n"
> > "This function is Excel compatible. \n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "NOW().\n"
> > "\n"
> > "@SEEALSO=TODAY"
> > msgstr ""
> > "@FUNCTION=NOW\n"
> > "@SYNTAX=NOW ()\n"
> > "@DESCRIPTION=NOW returnerar serienumret för datumet och klockslaget då "
> > "uttrycket evalueras.\n"
> > "Serienummer i Gnumeric representeras enligt följande: Heltalsdelen är det "
> > "antal dagar som passerat sedan 1 januari 1900. Decimaldelen representerar "
> > "hur stor del av dagen som passerat, och mappas i timme, minuter och "
> > "sekunder.\n"
> > "Till exempel: 0,0 representerar början av dagen, och 0,5 mitt på dagen.\n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "NOW().\n"
> > "\n"
> > "@SEEALSO=NOW"
> 
> 'mappa' borde bli 'avbilda' på svenska, och decimaldelen borde avbildas på
> 'timmar', minuter och sekunder.  (Fast det står ju konstigt nog 'hour'
> i originalet.)

Jag ändrar båda sakerna.

Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.