Presentation och undringar

From: Fredrik Liljegren (cof_at_ebox.tninet.se)
Date: 1999-01-07 12:59:21

Hej. Jag heter Fredrik Liljegren, och har varit med passivt i denna lista i
några månader.
  Jag är lärarstudent vid Göteborgs universitet och är ganska språkintresserad.

När jag läst om gnus översättningsprojekt har jag förstått det som att det både
är instruktioner under körning och dokumentation runt omkring som skall
översättas, men i alla hälsningsfiler, vad som arbetas på och listan över
"attgöra" så finns bara po-filer.
Jag gick med här och tänkte att här skulle jag både kunna göra lite nytta och
lära mig en del på köpet. Jag har nu börjar intressera mig för gtk+ och gtk--,
och funderar på att översätta den dokumentation som finns för dessa bibliotek
(främst gtk--, men där finns inte så mycket ännu). På gnomes websidor och
dokumentation hänvisas det till gnus projekt, men här har jag som sagt inte
funnit något om dokumentation. Jag tänkte att jag iallafall skulle anmäla mitt
intresse här och försäkra mig om att det inte redan finns någon som arbetar på
dessa manualer (och att ingen börjar göra det när jag har börjat, så att vi gör
dubbelt arbete).

Jag har även tagit kontakt med en ur "gtk--"-utvecklarna. Är det någon mer som
borde känna till det (eller som känner till om någon annan jobbar på det)?
Först tänkte jag på gnome, men de hänvisade ju hit.

Med vänliga hälsningar, Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.