Re: gEdit första försöket

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-11-10 12:09:53

Fredrik Roubert tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Humm, jag trodde att i "small and lightweight" så betydde small att den
> inte hade så mycket funktioner och lightweight att den inte belastade
> maskinen så mycket. På svenska alltså "liten och enkel" där liten betyder
> att den inte belastar maskinen så mycket och enkel att den inte har så
> många funktioner.

Det verkar som vi förstår det engelska begreppet på samma sätt, men
inte de föreslagna översättningarna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.