gEdit första försöket

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-11-08 22:41:44

Så här tycker jag.  Anamma vad du håller med om!

Martin Wahlen tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> "POT-Creation-Date: 1998-11-07 01:08+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 1998-11-07 20:10+0100\n"

Det var snabbt!

> #: src/gE_about.c:159
> msgid "gEdit is a small and lightweight text editor for GNOME/Gtk+"
> msgstr "gEdit är en liten lättvikts text editor för GNOME/Gtk+"

"texteditor" bör vara ett ord.

> #: src/gedit.c:221
> msgid "Plugin Name"
> msgstr "Plugin namn"

Vi har ingen bra översättning av "plugin" i vår ordlista.  Någon som
har något bra förslag, som man förstår?  Finns det översatt i någon
applikation någonstans?

I avvaktan på en översättning av ordet så bör man använda bindestreck
när orden normalt skulle skrivas samman, men det ena är utländskt:
"Plugin-namn".

> #: src/menus.c:233 src/menus.c:330
> msgid "Preferences..."
> msgstr "Preferanser..."

Det stavas väl "preferenser".

> #: src/menus.c:304
> msgid "Left"
> msgstr "Venster"

"Vänster" stavas det, det är jag helt säker på. :-)

> #: src/menus.c:307
> msgid "Toggle"
> msgstr "Välj"

Det är ju inte en exakt översättning.  Har du kontrollerat i källkoden
att det blir rätt i sammanhanget.

> #: src/menus.c:313
> msgid "Hide Toolbar"
> msgstr "Gömm verktygsrad"

Ett "m" i "Göm"

> #: src/menus.c:320
> msgid "Toolbar Relief On"
> msgstr "Verktygsradsrelief på"
> 
> #: src/menus.c:324
> msgid "Tooltips On"
> msgstr "Sätt på verktygstips"

Båda är väl rätt, men borde du inte hålla dig till en mer enhetlig
stil?  D.v.s. antingen ett avslutande "på/av" i båda fallen, eller
"Sätt på/Stäng av" båda fallen.

> #: src/menus.c:342
> msgid "Document Tabs"
> msgstr "Dokumentväljare"

Va???  Borde det inte vara "Dokumenttabulatorer"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.