Ny GNOME-admin

From: Martin Wahlen (mva_at_sbbs.se)
Date: 1998-08-07 18:00:11

Ok, här är gnome admin modulen för första gången!

Martin

===========================================================================
Martin Wahlén		Sound Foundation Inc.	  tel.  (613) 563-2226
mwahlen@soundfound.com 152 Hawthorne Ave.     fax.  (613) 563-2228
www.soundfound.com   K1S 0B3

"Our policy is, when in doubt, do the right thing."  -- Roy L Ash
===========================================================================# Swedish translation for the gnome-admin module.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-admin-0.13\n"
"POT-Creation-Date: 1998-04-21 13:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1998-04-24 16:23+0100\n"
"Last-Translator: Martin Wahlen <mva@sbbs.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: gulp/gulp.m:26
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: gulp/gulp.m:78
msgid "GULP"
msgstr "GULP"

#. another comments
#: gulp/gulp.m:83
msgid "GNOME Unified Link to Printers program."
msgstr "programmet GNOMEs förenade länk till skrivare."

#: gulp/gulp.m:125 gulp/gulp.m:179
msgid "You must select a printer"
msgstr "Du måste välja en skrivare"

#: gulp/gulp.m:156 gulp/gulp.m:215
msgid "Operation failed"
msgstr "Operationen misslyckades"

#: gulp/gulp.m:197
msgid "You must select a job"
msgstr "Du måste välja ett arbete"

#: gulp/gulp.m:368
msgid "select_row"
msgstr "välj_rad"

#: gulp/gulp.m:459
msgid "Printing system not installed"
msgstr "Utskriftssystemet är inte installerat"

#: gulp/gulp.m:468
msgid "GNOME Unified Link to Printers"
msgstr "GNOMEs förenade länk till skrivare"

#: gulp/gulp.m:494
msgid "Printer queues"
msgstr "Skrivarköer"

#: gulp/gulp.m:513
msgid "Queueing"
msgstr "Ställer i kö"

#: gulp/gulp.m:514
msgid "Printing"
msgstr "Skriver ut"

#: gulp/gulp.m:515
msgid "Clear queue"
msgstr "Töm kön"

#: gulp/gulp.m:516
msgid "Restart daemon"
msgstr "Starta om betjänten"

#. Jobs
#: gulp/gulp.m:530
msgid "Jobs for selected printer"
msgstr "Arbeten för vald skrivare"

#: gulp/gulp.m:549
msgid "Cancel job"
msgstr "Avbryt arbete"
6ӎµëŽvï]wۍ5ãŽ=Óntç­u

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.