Re: New PO file for `libc-2.0.7'

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1998-08-02 17:15:35

Hej.

Här är libc 2.0.7 för era kommentarer. Skillnaderna kommer först,
därefter hela po-filen. Jag är inte riktigt säker på översättningarna
av medium (media, mediet, medium???) så om någon med osviklig språkkänsla
vet hur det ska vara så är jag tacksam för korrektioner.

	Jan D.


 # GNU libc message catalog for swedish
 # Copyright © 1996, 1998 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998.
 # $Revision: 1.18 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: libc 2.0.5\n"
N "Project-Id-Version: libc 2.0.7\n"
 "POT-Creation-Date: 1998-07-26 08:57-0700\n"
G "PO-Revision-Date: $Date: 1997-08-26 18:49:10+02:00 $\n"
N "PO-Revision-Date: $Date: 1998-08-01 17:07:34+02:00 $\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
 msgid "No medium found"
G msgstr ""
N msgstr "Inget medium funnet"
 
 
 #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:228 locale/programs/locale.c:262
 #: locale/programs/localedef.c:415
 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
G "Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
N "Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bugs@gnu.org>.\n"
 "Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
 msgid "Wrong medium type"
G msgstr ""
N msgstr "Fel typ på mediet"
 
 #: nis/ypclnt.c:191
 #, c-format
 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
G msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Okänt fel\n"
N msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
 
 
 #: inet/rcmd.c:326
 msgid "bad owner"
G msgstr "olämplig ägare av .rhosts"
N msgstr "olämplig ägare"
 
 
 #: inet/rcmd.c:322
 msgid "cannot open"
G msgstr ""
N msgstr "kan inte öppna"
 
 
 #: inet/rcmd.c:324
 msgid "fstat failed"
G msgstr "misslyckades ta status (fstat) på .rhosts"
N msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
 
 
 #: inet/rcmd.c:330
 msgid "hard linked somewhere"
G msgstr ""
N msgstr "hårdlänkad någonstans"
 
 
 #: inet/rcmd.c:315
 msgid "lstat failed"
G msgstr "misslyckades ta status (lstat) på .rhosts"
N msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
 
 
 #: inet/rcmd.c:317
 msgid "not regular file"
G msgstr ".rhosts är inte en normal fil"
N msgstr "inte en normal fil"
 
 
 #: db/makedb.c:318
 msgid "while writing database file"
G msgstr "när databasen skrevs"
N msgstr "när databasfilen skrevs"
 
 #: inet/rcmd.c:328
 msgid "writeable by other than owner"
G msgstr ".rhosts är skrivbar för andra än ägaren"
N msgstr "skrivbar för andra än ägaren"

---------------- Hela filen --------------------------
# GNU libc message catalog for swedish
# Copyright © 1996, 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998.
# $Revision: 1.18 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.0.7\n"
"POT-Creation-Date: 1998-07-26 08:57-0700\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1998-08-01 17:07:34+02:00 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:612
msgid "    rpcinfo -b prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -b prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:613
msgid "    rpcinfo -d prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -d prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:611
msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
msgstr "    rpcinfo -p [ värd ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:610
msgid "    rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "    rpcinfo [ -n portnr ] -t värd prognr [ versnr ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:517
msgid "  program vers proto  port\n"
msgstr "  program vers proto  port\n"

#: time/zic.c:421
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"

#: locale/programs/ld-collate.c:367 locale/programs/ld-ctype.c:1286
msgid " done\n"
msgstr " klar\n"

#: time/zic.c:418
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", rad %d: %s"

#: time/zic.c:960
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:968
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -p är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:771
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s i zon utan regel"

#: assert/assert.c:46
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"

#: assert/assert-perr.c:47
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"

#: stdio-common/psignal.c:47
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"

#: time/zic.c:2198
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"

#: locale/programs/charmap.c:177
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"

#: time/zic.c:1469
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"

#: time/zic.c:2176
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"

#: time/zic.c:623
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte länka från %s till %s: %s\n"

#: time/zic.c:797
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"

#: time/zic.c:1459
#, c-format
msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte ta bort %s: %s\n"

#: time/zic.c:866
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"

#: time/zic.c:859
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"

#: time/zic.c:1533
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"

#: time/zdump.c:266
#, c-format
msgid "%s: Error writing standard output "
msgstr "%s: Fel vid skrivning till standard ut "

#: time/zic.c:844
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"

#: time/zic.c:359
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Minnet slut: %s\n"

#: time/zic.c:524
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:484
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -d given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:494
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -l given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:504
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -p given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:514
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -y given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:1898
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:594 locale/programs/locfile.c:900
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"

#: posix/getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:786
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:678
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:897
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#: posix/getopt.c:702
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:863
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:816 posix/getopt.c:946
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: time/zic.c:851 time/zic.c:1264 time/zic.c:1288
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:601
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: för tidigt filslut"

#: posix/getopt.c:757
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: posix/getopt.c:753
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: time/zic.c:443
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d katalog ]\n"
"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"

#: time/zdump.c:174
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: användning är %s [ -v ] [ -c gräns ] zonnamn ...\n"

#: sunrpc/clnt_perr.c:125
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"

#: sunrpc/rpcinfo.c:555
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänt)"

#: catgets/gencat.c:254
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard in*"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr ".lib-sektion i a.out korrupt"

#: sunrpc/clnt_perr.c:112 sunrpc/clnt_perr.c:133
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; undre version = %lu, övre version = %lu"

#: sunrpc/clnt_perr.c:119
msgid "; why = "
msgstr "; varför = "

#: locale/programs/ld-ctype.c:337
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:325
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""

#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
msgid "?"
msgstr "?"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten (SIGABRT)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Öppnar ett korrupt delat bibliotek"

#. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
msgid "Address already in use"
msgstr "Adressen upptagen"

#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket. @xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
msgid "Advertise error"
msgstr "Annonseringsfel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
msgid "Alarm clock"
msgstr "Alarmklocka"

#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
#. TRANS GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
msgid "Argument list too long"
msgstr "Argumentlistan för lång"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Försök att länka in för många delade bibliotek"

#: sunrpc/clnt_perr.c:276
msgid "Authentication OK"
msgstr "Äkthetskontroll OK"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
msgid "Authentication error"
msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"

#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:102
msgid "Bad address"
msgstr "Felaktig adress"

#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "Felaktig filidentifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
msgid "Bad font file format"
msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:610
msgid "Bad message"
msgstr "Felaktigt meddelande"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt systemanrop"

#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
#. TRANS requires one. For example, trying to mount an ordinary file as a file
#. TRANS system in Unix gives this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
msgid "Block device required"
msgstr "Blockspecialfil krävs"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:338
msgid "Broadcast select problem"
msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"

#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:222
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
msgid "Broken pipe"
msgstr "Brutet rör"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
msgid "Bus error"
msgstr "Bussfel"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Kan inte komma åt ett nödvändigt delat bibliotek"

#: nis/ypclnt.c:759
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Kan inte ansluta till betjänt som betjänar denna domän"

#: nis/ypclnt.c:771
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"

#: nis/ypclnt.c:773
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"

#: nis/ypclnt.c:775
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"

#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:91
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Kan inte allokera minne"

#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
msgid "Cannot assign requested address"
msgstr "Kan inte tilldela begärd adress"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:350
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"

#: sunrpc/pmap_clnt.c:79
msgid "Cannot register service"
msgstr "Kan inte registrera tjänst"

#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten har tagits ned"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:313
msgid "Cannot send broadcast packet"
msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:261
msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
msgid "Child exited"
msgstr "Barnstatus ändrad"

#: sunrpc/clnt_perr.c:286
msgid "Client credential too weak"
msgstr "Klientens referenser är för svaga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
msgid "Communication error on send"
msgstr "Kommunikationsfel vid sändning"

#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:601
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Datorn packade ihop"

#: locale/programs/ld-ctype.c:1248
msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
msgstr "Att beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."

#: locale/programs/ld-collate.c:333
msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
msgstr "Att beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."

#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
msgid "Connection refused"
msgstr "Förbindelse vägras"

#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
#. TRANS protocol violation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Förbindelse borttagen av kommunikationspartnern"

#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:433
msgid "Connection timed out"
msgstr "Förbindelsens tid tog slut"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
msgid "Continued"
msgstr "Återupptagen"

#: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:191
#: locale/programs/localedef.c:180
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
msgid "Cputime limit exceeded"
msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"

#: nis/ypclnt.c:785
msgid "Database is busy"
msgstr "Databasen är upptagen"

#. TRANS No default destination address was set for the socket. You get this
#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:417
msgid "Destination address required"
msgstr "Måladress krävs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
msgid "Device not a stream"
msgstr "Enheten är inte en stream"

#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
#. TRANS computer.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:49
msgid "Device not configured"
msgstr "Enheten är inte konfigurerad"

#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:116
msgid "Device or resource busy"
msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:468
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalog inte tom"

#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:486
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "Diskkvot överskriden"

#: nis/ypclnt.c:831
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domän inte bunden"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
msgid "EMT trap"
msgstr "Emulatorfälla"

#: sunrpc/clnt_perr.c:254
#, c-format
msgid "Error %d"
msgstr "Fel %d"

#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
msgid "Error in unknown error system: "
msgstr "Fel i okänt felsystem: "

#: inet/ruserpass.c:161
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
msgid "Exchange full"
msgstr "Växeln full"

#. TRANS Invalid executable file format. This condition is detected by the
#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:63
msgid "Exec format error"
msgstr "Formatfel på körbar fil"

#: locale/programs/localedef.c:216
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""

#: sunrpc/clnt_perr.c:290
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"

#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122
msgid "File exists"
msgstr "Filen existerar"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Fillåsning gav dödläge"

#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
msgid "File name too long"
msgstr "Filnamn för långt"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:190
msgid "File too large"
msgstr "Fil för stor"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
msgid "Filesize limit exceeded"
msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
msgid "Floating point exception"
msgstr "Aritmetiskt fel"

#. TRANS Function not implemented. Some functions have commands or options defined
#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
msgid "Function not implemented"
msgstr "Funktion inte implementerad"

#. TRANS This error code has no purpose.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Omotiverat fel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
msgid "Hangup"
msgstr "Avringd"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
msgid "Host is down"
msgstr "Värddator är nere"

#: resolv/herror.c:75
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O möjligt"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT-fälla"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
msgid "Identifier removed"
msgstr "Identifierare borttagen"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:201
msgid "Illegal seek"
msgstr "Otillåten sökning"

#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Filtyp eller format olämplig"

#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
#. TRANS modes on an ordinary file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176
msgid "Inappropriate ioctl for device"
msgstr "Olämplig \"ioctl\" för enhet"

#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
#. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:40
msgid "Input/output error"
msgstr "In/ut-fel"

#: nis/ypclnt.c:765
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Internt NIS-fel"

#: nis/ypclnt.c:829
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Internt ypbind-fel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbruten (SIGINT)"

#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
#. TRANS Primitives}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:35
msgid "Interrupted system call"
msgstr "Avbrutet systemanrop"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Avbrutet systemanrop borde omstartas"

#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ogiltigt argument"

#: posix/regex.c:978
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: posix/regex.c:976
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: sunrpc/clnt_perr.c:278
msgid "Invalid client credential"
msgstr "Ogiltiga klientreferenser"

#: sunrpc/clnt_perr.c:282
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "Ogiltig klientverifierare"

#: posix/regex.c:975
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"

#: posix/regex.c:982
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"

#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
msgid "Invalid cross-device link"
msgstr "Ogiltig länk över skilda enheter"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Ogiltig växel"

#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte- eller brett tecken"

#: posix/regex.c:985
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"

#: posix/regex.c:983
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt intervallslut"

#: posix/regex.c:974
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
msgid "Invalid request code"
msgstr "Ogiltig åtkomstkod"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"

#: sunrpc/clnt_perr.c:288
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "Ogiltig betjäntverifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
msgid "Invalid slot"
msgstr "Ogiltig plats"

#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:146
msgid "Is a directory"
msgstr "Är en katalog"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
msgid "Is a named type file"
msgstr "Är en namngiven filtyp"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Nivå 2 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Nivå 2 inte synkroniserad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Nivå 3 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Nivå 3 omstartad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
msgid "Link has been severed"
msgstr "Länken har brutits"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
msgid "Link number out of range"
msgstr "Länkantal utanför giltigt område"

#: nis/ypclnt.c:777
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalt domännamn inte satt"

#: nis/ypclnt.c:767
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"

#: posix/regex.c:984
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
#. TRANS maximum size.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:305
msgid "Message too long"
msgstr "Meddelandet för långt"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Flerhopp försöktes"

#: nis/ypclnt.c:781
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS versionsskillnad klient/betjänt - kan inte betjäna"

#: nis/ypclnt.c:779
msgid "NIS map data base is bad"
msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:554
msgid "Need authenticator"
msgstr "Behöver äkthetsintygare"

#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:377
msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen vid omstart"

#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
msgid "Network is down"
msgstr "Nätverket är nere"

#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
#. TRANS was unreachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:372
msgid "Network is unreachable"
msgstr "Nätverket kan inte nås"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Inga XENIX-semaforer tillgängliga"

#: resolv/herror.c:77
msgid "No address associated with name"
msgstr "Ingen adress associerad med namnet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
msgid "No anode"
msgstr "Ingen anod"

#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use. In GNU, this
#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
#. TRANS other from network operations.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:396
msgid "No buffer space available"
msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"

#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:77
msgid "No child processes"
msgstr "Inga barnprocesser"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
msgid "No data available"
msgstr "Inga data tillgängliga"

#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
msgid "No locks available"
msgstr "Inga lås tillgängliga"

#: posix/regex.c:973
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
msgid "No medium found"
msgstr "Inget medium funnet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
msgid "No message of desired type"
msgstr "Inget meddelande av önskad typ"

#: nis/ypclnt.c:769
msgid "No more records in map database"
msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"

#: posix/regex.c:5434
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"

#: sunrpc/rpcinfo.c:515
msgid "No remote programs registered.\n"
msgstr "Inga fjärrprogram registrerade.\n"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:462
msgid "No route to host"
msgstr "Ingen väg till värd"

#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:196
msgid "No space left on device"
msgstr "Enheten är full"

#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"

#: nis/ypclnt.c:763
msgid "No such key in map"
msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"

#: nis/ypclnt.c:761
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Ingen sådan tabell i betjäntens domän"

#. TRANS No process matches the specified process ID.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
msgid "No such process"
msgstr "Processen finns inte"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"

#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
msgid "Not a directory"
msgstr "Inte en katalog"

#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:228
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "Numeriskt argument är utanför området"

#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"

#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:502
msgid "Object is remote"
msgstr "Är ett fjärrobjekt"

#: time/zic.c:1992
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Ojämnt antal citationstecken"

#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
#. TRANS mode selected.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
msgid "Operation already in progress"
msgstr "Operationen pågår redan"

#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operationen inte tillåten"

#. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
#. TRANS nothing to do for that call.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operationen stöds inte"

#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
#. TRANS particular sort of device.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135
msgid "Operation not supported by device"
msgstr "Operationen stöds inte av enheten"

#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
#. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
#. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
#. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
msgid "Operation now in progress"
msgstr "Operationen pågår nu"

#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
#. TRANS
#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
#. TRANS separate error code.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:276
msgid "Operation would block"
msgstr "Operationen skulle blockera"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Stream-resurserna är slut"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
msgid "Package not installed"
msgstr "Paketet är inte installerat"

#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/ypclnt.c:783 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
msgid "Power failure"
msgstr "Strömavbrott"

#: posix/regex.c:986
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profileringsklocka"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
msgid "Protocol error"
msgstr "Protokollfel"

#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:343
msgid "Protocol family not supported"
msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"

#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
#. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:316
msgid "Protocol not available"
msgstr "Protokollet ej tillgängligt"

#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid.)
#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323
msgid "Protocol not supported"
msgstr "Protokollet stöds ej"

#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:310
msgid "Protocol wrong type for socket"
msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
msgid "Quit"
msgstr "Lämnad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS-specifikt fel"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC dålig procedur för program"

#: nis/ypclnt.c:757
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:517
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:522
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "RPC fel programversion"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "RPC struktur dålig"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:512
msgid "RPC version wrong"
msgstr "RPC fel version"

#: sunrpc/clnt_perr.c:217
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (okänd felkod)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:179
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"

#: sunrpc/clnt_perr.c:169
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: Kan inte avkoda resultatet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:167
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Kan inte koda argumentet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:199
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:177
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Inkompatibla versioner av RPC"

#: sunrpc/clnt_perr.c:195
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Fel i portöversättare"

#: sunrpc/clnt_perr.c:185
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: Procedur inte tillgänglig"

#: sunrpc/clnt_perr.c:197
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: Programmet inte registrerat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:181
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: Programmet otillgängligt"

#: sunrpc/clnt_perr.c:183
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Program/version-inkompatibilitet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:189
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: Fjärrsystemsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:187
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Betjänt kan inte avkoda argumenten"

#: sunrpc/clnt_perr.c:165
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Lyckat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:175
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: Tiden löpte ut"

#: sunrpc/clnt_perr.c:173
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: Kan inte ta emot"

#: sunrpc/clnt_perr.c:171
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: Kan inte skicka"

#: sunrpc/clnt_perr.c:191
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: Okänd värdmaskin"

#: sunrpc/clnt_perr.c:193
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: Okänt protokoll"

#: elf/dlsym.c:49
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"

#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:206
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystemet endast läsbart"

#: posix/regex.c:987
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck för stort"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
msgid "Remote I/O error"
msgstr "I/O-fel på fjärrmaskin"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
msgid "Remote address changed"
msgstr "Fjärradress ändrades"

#: inet/ruserpass.c:162
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"

#: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:228 locale/programs/locale.c:262
#: locale/programs/localedef.c:415
msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bugs@gnu.org>.\n"
"Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: nis/ypclnt.c:755
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"

#: resolv/herror.c:73
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "Resolver-fel 0 (inget fel)"

#: resolv/herror.c:117
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Internt fel i namnlösare (resolver)"

#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:85
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "Resursdödläge undveks"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:58
msgid "Resource lost"
msgstr "Förlorad resurs"

#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
#. TRANS
#. TRANS This error can happen in a few different situations:
#. TRANS
#. TRANS @itemize @bullet
#. TRANS @item
#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
#. TRANS non-blocking mode selected. Trying the same operation again will block
#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
#. TRANS connect (whatever the operation). You can use @code{select} to find out
#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
#. TRANS
#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
#. TRANS different from @code{EAGAIN}. To make your program portable, you should
#. TRANS check for both codes and treat them the same.
#. TRANS
#. TRANS @item
#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible. @code{fork}
#. TRANS can return this error. It indicates that the shortage is expected to
#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
#. TRANS and return to its command loop.
#. TRANS @end itemize
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Segmenteringsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:280
msgid "Server rejected credential"
msgstr "Betjänt förkastade kreditiv"

#: sunrpc/clnt_perr.c:284
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "Betjänt förkastade verifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
msgid "Signal 0"
msgstr "Signal 0"

#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
msgid "Socket operation on non-socket"
msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"

#. TRANS The socket type is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
msgid "Socket type not supported"
msgstr "Uttagstyp (socket) stöds inte"

#. TRANS A network connection was aborted locally.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:382
msgid "Software caused connection abort"
msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
msgid "Srmount error"
msgstr "Srmount-fel"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
msgid "Stack fault"
msgstr "Stackfel"

#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
#. TRANS the NFS file system on the local host.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
msgid "Stale NFS file handle"
msgstr "Förlegad NFS-filhandtag"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoppad (signal)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoppad (terminalläsning)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoppad (terminalskrivning)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Streams-rörfel"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Strukturen behöver städas"

#: nis/ypclnt.c:753 nis/ypclnt.c:827 posix/regex.c:972
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:7
msgid "Success"
msgstr "Lyckat"

#: nis/ypclnt.c:833
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
msgid "Terminated"
msgstr "Avslutad"

#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
#. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
#. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:185
msgid "Text file busy"
msgstr "Kodfil upptagen"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
msgid "Timer expired"
msgstr "Klockan ringde"

#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "För många nivåer av symboliska länkar"

#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
msgid "Too many links"
msgstr "För många länkar"

#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
#. TRANS
#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
#. TRANS limit that can usually be increased. If you get this error, you might
#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:163
msgid "Too many open files"
msgstr "För många öppna filer"

#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
msgid "Too many open files in system"
msgstr "För många öppna filer i systemet"

#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
msgid "Too many processes"
msgstr "För många processer"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:427
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "För många referenser: kan inte skarva"

#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481
msgid "Too many users"
msgstr "För många användare"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
msgid "Trace/BPT trap"
msgstr "Spårning/BPT-fälla"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårningsfälla"

#: posix/regex.c:977
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Avslutande omvänt snedstreck"

#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:584
msgid "Translator died"
msgstr "Översättaren dog"

#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
#. TRANS @xref{Connecting}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"

#. TRANS The socket is not connected to anything. You get this error when you
#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
#. TRANS destination for the data. For a connectionless socket (for datagram
#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:410
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"

#: catgets/gencat.c:208 db/makedb.c:210 locale/programs/locale.c:246
#: locale/programs/localedef.c:396
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#: inet/rcmd.c:142
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Provar %s...\n"

#: inet/ruserpass.c:246
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"

#: nis/ypclnt.c:787
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Okänd NIS-felkod"

#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
msgid "Unknown error "
msgstr "Okänt fel "

#: resolv/herror.c:74
msgid "Unknown host"
msgstr "Okänd värd"

#: resolv/herror.c:120
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Okänt fel hos namnlösare (resolver)"

#: resolv/herror.c:76
msgid "Unknown server error"
msgstr "Okänt fel hos betjänt"

#: string/strsignal.c:41
#, c-format
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Okänd signal %d"

#: misc/error.c:100
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: nis/ypclnt.c:835
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Okänt ypbind-fel"

#: posix/regex.c:980
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Obalanserade ( eller \\("

#: posix/regex.c:988
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Obalanserade ) eller \\)"

#: posix/regex.c:979
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Obalanserade [ eller [^"

#: posix/regex.c:981
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Obalanserad \\{"

#: posix/getconf.c:260
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Okänd variabel \"%s\""

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Viktigt I/O-tillstånd"

#: catgets/gencat.c:212
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"    %s [OPTION]... [OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -H, --header=NAME  create C header file NAME containing symbol definitions\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
"   --new      do not use existing catalog, force new output file\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... -o UTFIL [INFIL]...\n"
"      %s [FLAGGA]... [UTFIL [INFIL]...]\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -H, --header=NAMN  skapa en C-deklarationsfil NAMN med symboldefinitioner\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --new      använd inte existerande katalog, gör en ny utfil\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta.\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in. Om UTFIL är -, skriv\n"
"resultatet till standard ut.\n"

#: db/makedb.c:214
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -u INPUT-FILE\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -f, --fold-case   convert key to lower case\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
"   --quiet     don't print messages while building database\n"
" -u, --undo     print content of database file, one entry a line\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... INFIL UTFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -o UTFIL INFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -u INFIL\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -f, --fold-case   omvandla nyckel till små bokstäver\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
"   --quiet     visa inga meddelanden när databasen byggs\n"
" -u, --undo     skriv innehållet i databasen, en post per rad\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in\n"

#: locale/programs/localedef.c:400
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -c, --force        create output even if warning messages were issued\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -f, --charmap=FILE    symbolic character names defined in FILE\n"
" -i, --inputfile=FILE   source definitions are found in FILE\n"
" -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
" -v, --verbose       print more messages\n"
" -V, --version       output version information and exit\n"
"   --posix        be strictly POSIX conform\n"
"\n"
"System's directory for character maps: %s\n"
"            locale files : %s\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -c, --force        skapa resultatfil även om varningar gavs\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -f, --charmap=FIL     symboliska teckennamn definieras i FIL\n"
" -i, --inputfile=FIL    källdefinitioner finns i FIL\n"
" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att översätta\n"
"              ISO 10646-element\n"
" -v, --verbose       skriv mer meddelanden\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"   --posix        följ POSIX strikt\n"
"\n"
"Systemets katalog för teckenuppsättningar: %s\n"
"                lokalfiler: %s\n"

#: locale/programs/locale.c:250
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help      display this help and exit\n"
" -V, --version     output version information and exit\n"
"\n"
" -a, --all-locales   write names of available locales\n"
" -m, --charmaps    write names of available charmaps\n"
"\n"
" -c, --category-name  write names of selected categories\n"
" -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -h, --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -a, --all-locales   skriv namnen på tillgängliga lokaler\n"
" -m, --charmaps    skriv namnen på tillgängliga teckenuppsättningar\n"
"\n"
" -c, --category-name  skriv namnen på utvalda kategorier\n"
" -k, --keyword-name  skriv namnen på utvalda nyckelord\n"

#: posix/getconf.c:200
#, c-format
msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
msgstr "Användning: %s variabelnamn [sökväg]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:609
msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "Användning: rpcinfo [ -n portnr ] -u värd prognr [ versnr ]\n"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:59
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:60
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Alarmklocka - virtuell tid"

#: time/zic.c:1897
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Vilt resultat från kommandokörning"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
msgid "Window changed"
msgstr "Ändrat fönster"

#: catgets/gencat.c:174 db/makedb.c:125 locale/programs/locale.c:196
#: locale/programs/localedef.c:185
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skriven av %s.\n"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
msgid "Wrong medium type"
msgstr "Fel typ på mediet"

#: nis/ypclnt.c:191
#, c-format
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"

#. TRANS You did @strong{what}?
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Du strulade till det den här gången"

#: time/zic.c:1065
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr "Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"

#: locale/programs/charmap.c:398 locale/programs/locfile.c:363
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "\"%1$s\" definition slutar ej med \"END %1$s\""

#: locale/programs/ld-monetary.c:362 locale/programs/ld-numeric.c:190
#, c-format
msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
msgstr "\"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1662
msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
msgstr "\"...\" får endast användas för post \"...\" och post \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:560
msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
msgstr "\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1116
msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
msgstr "\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt tecken"

#: locale/programs/charmap.c:268
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"

#: locale/programs/locfile.c:237
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

#: sunrpc/auth_unix.c:323
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"

#: locale/programs/charmap.c:213 locale/programs/locfile.c:231
msgid "bad argument"
msgstr "dåligt argument"

#: inet/rcmd.c:326
msgid "bad owner"
msgstr "olämplig ägare"

#: time/zic.c:1187
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "tomt \"FROM\"-fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:1191
msgid "blank TO field on Link line"
msgstr "tomt \"TO\"-fält på \"Link\"-rad"

#: malloc/mcheck.c:191
msgid "block freed twice"
msgstr "block avallokerat två gånger"

#: malloc/mcheck.c:194
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy"
msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:179
msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:186
msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittsflaggor)"

#: sunrpc/svc_udp.c:402
msgid "cache_set: victim not found"
msgstr "cache_set: offer hittades ej"

#: time/zic.c:1724
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr "kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"

#: sunrpc/svc_simple.c:64
#, c-format
msgid "can't reassign procedure number %d\n"
msgstr "kan inte ändra procedurnummer %d\n"

#: locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
msgstr "kan inte ta status på lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1321
#, c-format
msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
msgstr "kan inte sätta in kollationselement \"%.*s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1500 locale/programs/ld-collate.c:1507
msgid "cannot insert into result table"
msgstr "kan inte sätta in i resultattabell"

#: locale/programs/ld-collate.c:1173 locale/programs/ld-collate.c:1215
#, c-format
msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
msgstr "kan inte sätta in ny kollationssymbolsdefinition: %s"

#: inet/rcmd.c:322
msgid "cannot open"
msgstr "kan inte öppna"

#: db/makedb.c:161
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s': %s"
msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"

#: catgets/gencat.c:260 db/makedb.c:180
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:224
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""

#: catgets/gencat.c:765 catgets/gencat.c:806 db/makedb.c:189
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:1021
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1367
msgid "cannot process order specification"
msgstr "kan inte bearbeta sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/locale.c:444
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""

#: locale/programs/locale.c:301
#, c-format
msgid "cannot read locale directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalkatalog \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:316
#, c-format
msgid "cannot read locale file `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:341
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:384
msgid "category data requested more than once: should not happen"
msgstr "kategoridata begärd mer än en gång: borde inte inträffa"

#: locale/programs/ld-ctype.c:266
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:291
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:315
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tecknet <SP> inte definierat i teckenuppsättning"

#: locale/programs/ld-ctype.c:959 locale/programs/ld-ctype.c:1024
#: locale/programs/ld-ctype.c:1035 locale/programs/ld-ctype.c:1046
#: locale/programs/ld-ctype.c:1057 locale/programs/ld-ctype.c:1068
#: locale/programs/ld-ctype.c:1079 locale/programs/ld-ctype.c:1108
#: locale/programs/ld-ctype.c:1119 locale/programs/ld-ctype.c:1160
#: locale/programs/ld-ctype.c:1189 locale/programs/ld-ctype.c:1201
#, c-format
msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"

#: locale/programs/ld-ctype.c:820
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/ld-ctype.c:852
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/charmap.c:76
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"

#: sunrpc/clnt_raw.c:106
msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisering"

#: locale/programs/ld-collate.c:1336
#, c-format
msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationselement \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1354
#, c-format
msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationssymbol \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/locfile.c:544
#, c-format
msgid "collation symbol expected after `%s'"
msgstr "kollationssymbol förväntades efter \"%s\""

#: inet/rcmd.c:135
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "koppla till adress %s: "

#: sunrpc/svc_simple.c:70
msgid "couldn't create an rpc server\n"
msgstr "kunde inte skapa en rpc-betjänt\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:77
#, c-format
msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
msgstr "kunde inte registrera prog %d vers %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:86
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" inte hittad"

#: locale/programs/ld-time.c:155
#, c-format
msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
msgstr "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är varken \"+\" eller \"-\""

#: locale/programs/ld-time.c:166
#, c-format
msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
msgstr "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte ett enskilt tecken"

#: locale/programs/charset.c:87 locale/programs/charset.c:133
#, c-format
msgid "duplicate character name `%s'"
msgstr "duplicerat teckennamn \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1148
msgid "duplicate collating element definition"
msgstr "dubbla definitioner av kollationselement"

#: locale/programs/ld-collate.c:1294
#, c-format
msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
msgstr "dubbla definitioner för tecken \"%.*s\""

#: db/makedb.c:312
msgid "duplicate key"
msgstr "duplicerad nyckel"

#: catgets/gencat.c:379
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplicerad definition av mängd"

#: time/zic.c:980
#, c-format
msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
msgstr "duplicerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"

#: catgets/gencat.c:542
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplicerad meddelandeidentifierare"

#: catgets/gencat.c:515
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplicerat meddelandenummer"

#: locale/programs/ld-collate.c:1706
msgid "empty weight name: line ignored"
msgstr "tomt viktnamn: rad ignorerad"

#: sunrpc/svc_udp.c:348
msgid "enablecache: cache already enabled"
msgstr "enablecache: cache redan påslagen"

#: sunrpc/svc_udp.c:353
msgid "enablecache: could not allocate cache"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache"

#: sunrpc/svc_udp.c:360
msgid "enablecache: could not allocate cache data"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-data"

#: sunrpc/svc_udp.c:366
msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-fifo"

#: locale/programs/ld-collate.c:1426
msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
msgstr "slutpunkt för ... är större än startvärdet"

#: locale/programs/ld-collate.c:1156
msgid "error while inserting collation element into hash table"
msgstr "fel vid insättning av kollationselement i hashtabellen"

#: locale/programs/ld-collate.c:1168
msgid "error while inserting to hash table"
msgstr "fel vid insättning i hashtabellen"

#: locale/programs/locfile.c:487
msgid "expect string argument for `copy'"
msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""

#: time/zic.c:871
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "förväntad fortsättningsrad ej funnen"

#: locale/programs/locfile.c:1046
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""

#: nis/ypclnt.c:226
msgid "fcntl: F_SETFD"
msgstr "fcntl_ F_SETFD"

#: locale/programs/ld-monetary.c:158 locale/programs/ld-numeric.c:95
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierat"

#: locale/programs/ld-messages.c:83 locale/programs/ld-messages.c:107
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierat"

#: locale/programs/locfile.c:569
msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
msgstr "frånvärde för \"collating-element\" måste vara en sträng"

#: inet/rcmd.c:324
msgid "fstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (fstat)"

#: locale/programs/linereader.c:334
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"

#: locale/programs/linereader.c:220
msgid "garbage at end of number"
msgstr "skräp i slutet av nummer"

#: locale/programs/ld-time.c:187
#, c-format
msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:244
#, c-format
msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:320
#, c-format
msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/get_myaddr.c:73
msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: inet/rcmd.c:330
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "hårdlänkad någonstans"

#: time/zic.c:1164
msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"CORRECTION\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1168
msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"Rolling/Stationary\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1777
msgid "illegal character constant in string"
msgstr "otillåten teckenkonstant i sträng"

#: locale/programs/ld-collate.c:1123
msgid "illegal collation element"
msgstr "otillåtet kollationselement"

#: locale/programs/charmap.c:197
msgid "illegal definition"
msgstr "otillåten definition"

#: locale/programs/charmap.c:350
msgid "illegal encoding given"
msgstr "otillåten kodning given"

#: locale/programs/linereader.c:552
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"

#: locale/programs/charset.c:101
msgid "illegal names for character range"
msgstr "otillåtna namn för teckenintervall"

#: locale/programs/ld-time.c:179
#, c-format
msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: catgets/gencat.c:352 catgets/gencat.c:429
msgid "illegal set number"
msgstr "otillåtet tal för mängd"

#: locale/programs/ld-time.c:235
#, c-format
msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:311
#, c-format
msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtna"

#: locale/programs/ld-ctype.c:858
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"

#: db/makedb.c:163
msgid "incorrectly formatted file"
msgstr "felaktigt formaterad rad"

#: time/zic.c:828
msgid "input line of unknown type"
msgstr "inrad av okänd typ"

#: time/zic.c:1786
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig isdst"

#: time/zic.c:1794
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisgmt"

#: time/zic.c:1790
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisstd"

#: locale/programs/ld-ctype.c:304
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "internt fel i %s, rad %u"

#: time/zic.c:1036
msgid "invalid GMT offset"
msgstr "ogiltigt GMT-tillägg"

#: time/zic.c:1039
msgid "invalid abbreviation format"
msgstr "ogiltigt förkortningsformat"

#: time/zic.c:1129 time/zic.c:1339 time/zic.c:1353
msgid "invalid day of month"
msgstr "ogiltig dag i månaden"

#: time/zic.c:1292
msgid "invalid ending year"
msgstr "ogiltigt slutår"

#: time/zic.c:1101
msgid "invalid leaping year"
msgstr "ogiltigt skottår"

#: time/zic.c:1116 time/zic.c:1219
msgid "invalid month name"
msgstr "ogiltigt månadsnamn"

#: time/zic.c:935
msgid "invalid saved time"
msgstr "ogiltigt sparad tid"

#: time/zic.c:1268
msgid "invalid starting year"
msgstr "ogiltigt startår"

#: time/zic.c:1145 time/zic.c:1248
msgid "invalid time of day"
msgstr "ogiltig tid på dagen"

#: time/zic.c:1344
msgid "invalid weekday name"
msgstr "ogiltigt veckodagsnamn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1419
msgid "line after ellipsis must contain character definition"
msgstr "rad efter ... måste innehålla teckendefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1398
msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
msgstr "rad före ... innehåller inte definition för teckenkonstant"

#: time/zic.c:808
msgid "line too long"
msgstr "för lång rad"

#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
msgstr "lokalfil \"%s\", använd i \"copy\", inte funnen"

#: inet/rcmd.c:315
msgid "lstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (lstat)"

#: catgets/gencat.c:610
msgid "malformed line ignored"
msgstr "felaktig rad ignorerad"

#: malloc/mcheck.c:185
msgid "memory clobbered before allocated block"
msgstr "minnet förstört före allokerat block"

#: malloc/mcheck.c:188
msgid "memory clobbered past end of allocated block"
msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block"

#: locale/programs/ld-collate.c:167 locale/programs/ld-collate.c:173
#: locale/programs/ld-collate.c:177 locale/programs/ld-collate.c:1446
#: locale/programs/ld-collate.c:1475 locale/programs/locfile.c:974
#: locale/programs/xmalloc.c:68 posix/getconf.c:250
msgid "memory exhausted"
msgstr "minne slut"

#: malloc/obstack.c:466
msgid "memory exhausted\n"
msgstr "minnet slut\n"

#: malloc/mcheck.c:182
msgid "memory is consistent, library is buggy"
msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt"

#: locale/programs/ld-time.c:362
#, c-format
msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"

#: locale/programs/ld-time.c:350
#, c-format
msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"

#: time/zic.c:930
msgid "nameless rule"
msgstr "namnlös regel"

#: sunrpc/svc_simple.c:140
#, c-format
msgid "never registered prog %d\n"
msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"

#: locale/programs/ld-messages.c:98 locale/programs/ld-messages.c:122
#, c-format
msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"

#: time/zic.c:2112
msgid "no day in month matches rule"
msgstr "ingen dag i månaden matchar regeln"

#: locale/programs/ld-collate.c:264
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:501
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "inget annat nyckelord ska anges när \"copy\" används"

#: locale/programs/localedef.c:347
msgid "no output file produced because warning were issued"
msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"

#: locale/programs/charmap.c:316 locale/programs/charmap.c:467
#: locale/programs/charmap.c:546
msgid "no symbolic name given"
msgstr "inget symboliskt namn givet"

#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/charmap.c:513
#: locale/programs/charmap.c:579
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet på omfånget"

#: locale/programs/ld-collate.c:246
#, c-format
msgid "no weight defined for symbol `%s'"
msgstr "ingen vikt definierad för symbol \"%s\""

#: inet/rcmd.c:317
msgid "not regular file"
msgstr "inte en normal fil"

#: locale/programs/charmap.c:431
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får följa definitionen av \"CHARMAP\""

#: db/makedb.c:329
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "problem läsa \"%s\""

#: sunrpc/rpcinfo.c:222 sunrpc/rpcinfo.c:350
#, c-format
msgid "program %lu is not available\n"
msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:245 sunrpc/rpcinfo.c:282 sunrpc/rpcinfo.c:371
#: sunrpc/rpcinfo.c:408 sunrpc/rpcinfo.c:429 sunrpc/rpcinfo.c:462
#, c-format
msgid "program %lu version %lu is not available\n"
msgstr "program %lu version %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:466
#, c-format
msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
msgstr "program %lu version %lu berett och väntar\n"

#: inet/rcmd.c:177
#, c-format
msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: select (sätter upp standard fel): %m\n"

#: inet/rcmd.c:109
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"

#: inet/rcmd.c:165
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:83
msgid "registerrpc: out of memory\n"
msgstr "registerrpc: minnet slut\n"

#: time/zic.c:1847
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "upprepat skottsekundstillfälle"

#: sunrpc/rpcinfo.c:659
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd värd\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:626
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd tjänst\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:600
#, c-format
msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
msgstr "rpcinfo: Kunde inte ta bort registrering av prog %s version %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:576
#, c-format
msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:505
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper"

#: sunrpc/rpcinfo.c:510
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper: "
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper: "

#: time/zic.c:721 time/zic.c:723
msgid "same rule name in multiple files"
msgstr "samma regel i flera filer"

#: inet/rcmd.c:180
msgid "select: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "select: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: inet/rcmd.c:198
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: locale/programs/locfile.c:622
msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
msgstr "sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"

#: locale/programs/ld-collate.c:1578 locale/programs/ld-collate.c:1624
msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
msgstr "specifikation av sorteringsvikter för kollationssymbol verkar inte vettig"

#: time/zic.c:792
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: time/zdump.c:268
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: locale/programs/ld-time.c:264
#, c-format
msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "startdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: time/zic.c:1300
msgid "starting year greater than ending year"
msgstr "startår är större än slutår"

#: time/zic.c:1274 time/zic.c:1298
msgid "starting year too high to be represented"
msgstr "startår för stort för att kunna representeras"

#: time/zic.c:1272 time/zic.c:1296
msgid "starting year too low to be represented"
msgstr "startår för litet för att kunna representeras"

#: locale/programs/ld-time.c:340
#, c-format
msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "slutdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/svc_run.c:81
msgid "svc_run: - select failed"
msgstr "svc_run: - select misslyckades"

#: sunrpc/svc_tcp.c:201 sunrpc/svc_tcp.c:206
msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_tcp.c:149
msgid "svctcp_.c - cannot getsockname or listen"
msgstr "svctcp_.c - kan inte anropa getsockname eller listen"

#: sunrpc/svc_tcp.c:136
msgid "svctcp_.c - udp socket creation problem"
msgstr "svctcp_.c - problem att skapa udp-uttag (socket)"

#: sunrpc/svc_tcp.c:156 sunrpc/svc_tcp.c:163
msgid "svctcp_create: out of memory\n"
msgstr "svctcp_create: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_udp.c:123
msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
msgstr "svcudp_create - kan inte anropa getsockname"

#: sunrpc/svc_udp.c:111
msgid "svcudp_create: socket creation problem"
msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"

#: locale/programs/ld-collate.c:1198
#, c-format
msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
msgstr "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1071
#, c-format
msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1207
#, c-format
msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1080
#, c-format
msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
msgstr "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1062 locale/programs/ld-collate.c:1189
#, c-format
msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symbolnamn i\n"
"teckenuppsättning"

#: locale/programs/charmap.c:315 locale/programs/charmap.c:349
#: locale/programs/charmap.c:379 locale/programs/charmap.c:466
#: locale/programs/charmap.c:512 locale/programs/charmap.c:545
#: locale/programs/charmap.c:577
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"

#: locale/programs/locfile.c:642
msgid "syntax error in `order_start' directive"
msgstr "syntaxfel i direktivet \"order_start\""

#: locale/programs/locfile.c:384
msgid "syntax error in character class definition"
msgstr "syntaxfel i teckenklassdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:442
msgid "syntax error in character conversion definition"
msgstr "syntaxfel i teckenkonverteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:684
msgid "syntax error in collating order definition"
msgstr "syntaxfel i kollationssorteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:534
msgid "syntax error in collation definition"
msgstr "syntaxfel i kollationsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:357
msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
msgstr "syntaxfel i definition av kategorin LC_CTYPE"

#: locale/programs/locfile.c:300
msgid "syntax error in definition of new character class"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenklass"

#: locale/programs/locfile.c:310
msgid "syntax error in definition of new character map"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"

#: locale/programs/locfile.c:895
msgid "syntax error in message locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av meddelandelokal"

#: locale/programs/locfile.c:806
msgid "syntax error in monetary locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av monetärlokal"

#: locale/programs/locfile.c:833
msgid "syntax error in numeric locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av numerisk lokal"

#: locale/programs/locfile.c:744
msgid "syntax error in order specification"
msgstr "syntaxfel i sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/charmap.c:196 locale/programs/charmap.c:212
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaxfel i prolog: %s"

#: locale/programs/locfile.c:871
msgid "syntax error in time locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av tidslokal"

#: locale/programs/locfile.c:277
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokaldefinition"

#: catgets/gencat.c:381 catgets/gencat.c:517 catgets/gencat.c:544
msgid "this is the first definition"
msgstr "detta är den första definitionen"

#: time/zic.c:1134
msgid "time before zero"
msgstr "tid före noll"

#: time/zic.c:1142 time/zic.c:2012 time/zic.c:2031
msgid "time overflow"
msgstr "för stort tidsvärde"

#: locale/programs/charset.c:44
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "för få byte i teckenkodning"

#: locale/programs/charset.c:46
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "för många tecken i teckenkodning"

#: locale/programs/locales.h:72
msgid "too many character classes defined"
msgstr "för många teckenklasser definierade"

#: time/zic.c:1841
msgid "too many leap seconds"
msgstr "för många skottsekunder"

#: time/zic.c:1813
msgid "too many local time types"
msgstr "för många lokala tidstyper"

#: time/zic.c:1767
msgid "too many transitions?!"
msgstr "för många övergångar?!"

#: locale/programs/ld-collate.c:1633
msgid "too many weights"
msgstr "för många vikter"

#: time/zic.c:2135
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "för många eller för långa tidszonförkortningar"

#: locale/programs/linereader.h:146
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "avslutande skräp vid radslutet"

#: sunrpc/svc_simple.c:132
#, c-format
msgid "trouble replying to prog %d\n"
msgstr "problem att svara till prog %d\n"

#: locale/programs/ld-collate.c:1390
msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
msgstr "två rader efter varann som har \"...\" är inte tillåtet"

#: time/zic.c:1307
msgid "typed single year"
msgstr "satte typ på endast ett år"

#: posix/getconf.c:239
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: locale/programs/charmap.c:618 locale/programs/charmap.c:629
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "okänt tecken \"%s\""

#: locale/programs/ld-messages.c:199 locale/programs/ld-messages.c:210
#: locale/programs/ld-messages.c:221 locale/programs/ld-messages.c:232
#: locale/programs/ld-time.c:710
#, c-format
msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
msgstr "okänt tecken i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:607
msgid "unknown collation directive"
msgstr "okänt kollationsdirektiv"

#: catgets/gencat.c:478
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"

#: catgets/gencat.c:457
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "okänd mängd \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1374 locale/programs/ld-collate.c:1568
#: locale/programs/ld-collate.c:1742
#, c-format
msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
msgstr "okänd symbol \"%.*s\": rad ignorerad"

#: time/zic.c:764
msgid "unruly zone"
msgstr "besvärlig zon"

#: catgets/gencat.c:962
msgid "unterminated message"
msgstr "oavslutat meddelande"

#: locale/programs/linereader.c:521 locale/programs/linereader.c:556
msgid "unterminated string"
msgstr "oavslutad sträng"

#: locale/programs/linereader.c:391
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "oavslutat symboliskt namn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1695
msgid "unterminated weight name"
msgstr "oavslutat viktnamn"

#: locale/programs/charset.c:119
msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
msgstr "övre gräns i intervall är inte mindre än undre gräns"

#: time/zic.c:2078
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"

#: locale/programs/charmap.c:439 locale/programs/charmap.c:493
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "värdet på %s måste vara heltal"

#: locale/programs/charmap.c:234
#, c-format
msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
msgstr "värde på <%s> måste vara mellan 1 och 4"

#: locale/programs/ld-monetary.c:152 locale/programs/ld-numeric.c:89
#, c-format
msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
msgstr "värde på fält \"%s\" i kategori \"%s\" får inte vara tom sträng"

#: locale/programs/charmap.c:246
msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
msgstr "värdet på <mb_cur_max> måste vara större än värdet på <mb_cur_min>"

#: locale/programs/ld-monetary.c:142
msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY stämmer inte med värden i ISO 4217"

#: locale/programs/ld-monetary.c:135
msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
msgstr "värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY har fel längd"

#: locale/programs/ld-monetary.c:374 locale/programs/ld-numeric.c:199
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" måste vara mindre än 127"

#: locale/programs/ld-monetary.c:370
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must not be zero"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" får inte vara noll"

#: login/utmp_file.c:76
msgid "while opening UTMP file"
msgstr "när UTMP-filen öppnades"

#: catgets/gencat.c:989
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "när gammal katalogfil öppnades"

#: locale/programs/locale.c:341
msgid "while preparing output"
msgstr "när utadata förbereddes"

#: db/makedb.c:356
msgid "while reading database"
msgstr "när databasen lästes"

#: db/makedb.c:318
msgid "while writing database file"
msgstr "när databasfilen skrevs"

#: inet/rcmd.c:328
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "skrivbar för andra än ägaren"

#: db/makedb.c:142
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#: time/zic.c:1092
msgid "wrong number of fields on Leap line"
msgstr "fel antal fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1183
msgid "wrong number of fields on Link line"
msgstr "fel antal fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:926
msgid "wrong number of fields on Rule line"
msgstr "fel antal fält på \"Rule\"-rad"

#: time/zic.c:996
msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-fortsättningsrad"

#: time/zic.c:954
msgid "wrong number of fields on Zone line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-rad"

#: nis/ypclnt.c:875
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"

#: nis/ypclnt.c:887
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: kan inte hämta betjäntadress\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.