Re: Gnome 0.13

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-16 17:08:48

Tomas Gradin tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Svensk standard stipulerar "." som tusentalsseparator, "," som decimalseparator 
> och ";" som listseparator.
> 
> Jag tycker att vi ska följa detta. Risken för förvirring finns framför allt om
> man hittar på egna "standarder".

Jag tycker också att det är bra att följa standarder.  Det var därför
jag föreslog "webbläsare" fast jag egentligen inte tycker om
översättningen "webb".  Men vilken standard talar du om här,
egentligen?  Som jag sade så varierar det faktiska bruket en hel del,
och jag skulle nog säga att blanktecken är det dominerande.  Det finns
ju någon slags skillnad mellan att en standard formellt är fastslagen,
och att den faktiskt är vedertagen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.