Re: Hepp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-02-24 22:32:50

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > > alpha.gnu.ai.mit.edu verkar ha försvunnit,
> Heter visst numera alpha.gnu.org.

Ja, men po-filerna finns inte där längre. Där finns istället en
README-fil med följande innehåll:

   .--------------------------------------------------------------.
   | WARNING: this hierarchy is not maintained on this site.   |
   | Instead, please visit ftp://ftp.iro.umontreal.ca/pub/po/  |
   | or if in Europe, maybe ftp://ftp.unex.es/pub/gnu-i18n/po/. |
   `--------------------------------------------------------------'

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.