Hepp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-02-24 00:22:35

Simon Josefsson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Hej.  Då jag börjat översätta wget

Så trevligt, välkommen.  Jag har noterat dig i våra listor nu.

> alpha.gnu.ai.mit.edu verkar ha försvunnit,

Det verkar inte bättre.  Jag hade inte noterat det, och vet inte vad
som hänt.  Men jag skall försöka ta reda på det.

> Skulle gärna villja se er ordlista innan jag skickar in min
> översättning

Vår ordlista finns ju på ftp.carmen.se:/pub/gnu-sv, och den adressen
hoppas jag inte är nere.

> -- är er ordlista f.ö. koordinerad mot t.ex. svenska
> datatermgruppens <URL:http://www.nada.kth.se/dataterm/> arbete?

Inte i någon formell mening.  Men i de fall datatermgruppen har en
översättning av ett visst ord så är det ju ett starkt argument för att
vi skall använda samma.  Jag tror aldrig vi medvetet avvikit, men om
du skulle hitta några skillnader så får du gärna påpeka dem.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.