Ny version, gettext 0.10.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-08-24 23:34:36

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> N msgid "Written by %s.\n"
> N msgstr "Skriven av %s\n"

Orginalet avslutar meningen med en punkt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.