Re: QP (var Re: gcal 2.40)

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-05-23 23:16:49

On Thu, 22 May 1997, Jan D. wrote:

> > On Wed, 21 May 1997, David wrote:
> > Vi är riktiga datorligister. Om något strippar 8:nde biten anser jag det
> > vara en bugg.
> Svårt att inta en sådan ståndpunkt när åtminstone två standarder
> (NNTP och SMTP) säger att den åttonde biten ska strippas.

7 bitars trafik håller inte. IMHO. (Tyvärr, det är orubbligt.)

### christian.sunesson@abc.se ###

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.