Re: Signaler

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-04-29 13:01:44

On Mon, 28 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:

> Är detta bättre än "Stoppad" tycker du?  Ursprunget till diskussionen
> var väl hur man skulle skilja på "SIGTSTP/Stoppad" och
> "SIGSTOP/Stoppad (signal)", och hur det bättre skulle framgå att det
> förra (sannolikt) beror på att användaren tryckt en viss tangent.  Att
> bara byta "Stoppad" till "Avstannad" hjälper väl inte då, och gör bara
> att avståndet från engelskans "Stopped/Stopped (signal)" ökar.

Visst kanske det är längre ifrån engelskan, men inte mycket längre.
Fast jag ser inte varför vi måste vara så hårt bundna till engelskan, om
man verkligen vill vara säker på vilken signal man tagit emot så får man
väl läsa signalnamnet "SIGSTOP/SIGTSTP". Strängen finns ju faktiskt där
för att beskriva signalen.

> > Låt mig förklara. Ska det vara som 'man skickar en SIGHUP för att låta
> > processen hänga på' eller man får en SIGHUP när någon lägger på?
> > Båda användnings områdena finns ju faktiskt.

> Men för att tala om för en process att DEN skall "lägga på luren"
> finns väl inget standardiserat sätt.  Man kan naturligtvis tänka sig
> att använda SIGHUP för det, men det vore inte något normalt.  Det
> normalaste är nog snarare att man bara dödar processen som talar med
> en vanlig SIGTERM.  Eller tänkte du på något speciellt program där man
> har den konventionen.

Tja, här vill jag nog säga att kill -HUP <pid> är ganska vanligt. Kanske
inte standard, men vanligt.

> Som jag ser det är signalen något som händer med en process, och de
> här hjälptexterna används normalt av en annan process.  Denna andra
> process observerar vad som hände med den första, och behöver en
> lämplig text att beskriva det med.  Det var ungefär det jag försökte
> säga i mitt första brev, och det var ur det perspektivet jag försökte
> välja texterna.

Jo, och då ger ju signal namnet exakt signal nummer till den kunnige och
en någrlunda förståbar beskrivning till 'joe user'.

### christian.sunesson@abc.se ###

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.