Re: Ny gettext, 0.10.27

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 14:40:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Ny gettext, 0.10.27
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 14:40:21 +0200
   ------

Jag blir alldeles trött (och hungrig!) av tanken att läsa igenom allt
det gamla, så jag kollade bara fram till strecket. Förlåt om jag
upprepar kommentarer.

N msgid "impossible selection criteria specified (%d < n < %d)"
N msgstr "omöjligt urvalskriteria givet (%d < n < %d)"

"omöjligt urvalskriterium" (sing) eller "omöjliga urvalskriterier"
(plur). Originalet har plural av någon anledning.

N " -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
N " -E, --escape         använd C-kontrollsekvenser i resultatet, inga\n"
N "                ovanliga kontrollsekvenser.\n"

"extended chars" brukar väl vara tecken med kod över 127. "inga
åttabitarstecken"? Om du ändrar, tänk på att det förekommer på flera ställen.

N " -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
N "                 definitions, defaults to infinite if not\n"
N "                 set\n"
N " -<, --less-than=TAL      skriv meddelanden med färre än TAL antal\n"
N "                definitioner, normalvärde: oändligt\n"

Det kanske är högst personligt, men jag är inte förtjust i
konstruktionen "x antal". Jag föreslår:

N " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
N "                definitioner, normalvärde: oändligt\n"


N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i.st.f messages.po)\n"
N "Resultatet skrivs till standard ut om ingen resultatfil anges.\n"

Det är ju alldeles som i originalet, men det förbryllar mig.
"-d"-texten säger att utdata hamnar i messages.po om man inte anger
annat, och fritexten säger att det hamnar på standard ut. Vad är det
jag har missförstått?

N "   --foreign-user       omit FSF copyright in output for foreign user\n"
N "   --foreign-user       utelämna FSF copyright i resultatet\n"

FSF:s copyright, eller copyright-text, tycker jag.

N " -k, --keyword[=WORD]      additonal keyword to be looked for (without\n"
N "                 WORD means not to use default keywords)\n"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  ^^^

N " -k, --keyword[=ORD]      extra nyckelord att titta efter (om ORD\n"
N "                 utelämnas, titta efter standardnyckelord)\n"

....alltså inte leta efter några ord alls.


N " -l, --string-limit=NUMBER   set string length limit to NUMBER instead %u\n"
N " -l, --string-limit=TAL     maximera stränglängden till TAL i.st.f %u\n"

varför står det "instead" ist.f. "instead of" i originalet?

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.