Translation disclaimer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-26 12:09:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Translation disclaimer
   Date:   Wed, 26 Mar 1997 12:09:27 +0100 (MET)
   ------

Det kom ett brev till dig och sv-gruppen om att de saknade en
"disclaimer" från dig. Jag förmodar att eftersom du kom med nyligen
har den bara inte hunnit in, utan är på väg. Men för säkerhets skull
ville jag kolla med dig att så är fallet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.