Svenska tecken i subject undviker jag

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-01 22:22:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Svenska tecken i subject undviker jag
   Date:   Sat, 1 Mar 1997 22:22:47 +0100 (MET)
   ------

> Ursäkta en ordningsfråga: Vem är det som äger vår lista (sv@li.org)?

En Patrick D'Cruze med adress <pdcruze@mail.li.org> sköter alla
språklistorna, inklusive den svenska. Han är rätt belastad, så det
dröjer ofta ett tag innan man får svar.

> När jag gick med i den här gruppen skrev jag ett brev till sv-owner
> och kanske också till owner-sv för att påtala att listan är
> konfigurerad på ett felaktigt sätt. Jag skrev på svenska, och kanske
> är det skälet till att jag inte fick något svar.

Han är australiensare, så det är förmodligen en bättre idé att skicka
brev på engelska. Det har i varje fall jag alltid gjort. Jag har en
gång skrivit ett brev till honom och påtalat problemet, men det har
som du ser inte hänt något än. Om du vet precis vad det är för
ändring i konfigureringen han behöver göra så kanske chansen är större
att det blir något av.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.