Re: Gläje och undran

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-28 21:16:31

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Gläje och undran
   Date:   Fri, 28 Feb 1997 21:16:31 +0100
   ------


>> Vissa filer finns tillgängliga på ftp som är bra att kolla på.
>> Göran sköter den också. Göran, kan du tala om var ftp-siten är?
>> Jag har inte adressen tillgänglig just nu (pinsamt).
PA> Den vill jag gärna ha.

ftp://ftp.carmen.se/pub/sv tror jag att det är. Jag kan inte kolla
eftersom Carmen inte svarar just nu. Men jag vet att det är Carmen i
alla fall, och det är inte svårt att hitta.

>> (Gör en Cc: till din privata address, uppfattade inte om du är med
>> på e-postlistan eller inte).

PA> Nej det är jag inte; men det vill jag gärna vara. Uppfattade inte
PA> av ABOUT-NLS hur man gjorde. Är det till request-varianten av
PA> adressen?

Skicka brev till Majordomo@li.org med enda rad i brevet:
subscribe sv

Välkommen!

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.