Re: Gläje och undran

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-28 19:58:52

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Gläje och undran
   Date:   Fri, 28 Feb 1997 19:58:52 +0100 (MET)
   ------

> Hej,
> hoppas jag inte stör er allt för mycket i ert arbete.
> Men jag vill uttrycka min otroliga glädje över att ls och alla andra kommandon
> i fileutils äntligen pratar svenska.
> 
> Jag har precis upptäckt denna förmåga och att ni ligger bakom den.. Kanon.

Man får tacka.

> Men jag har också ett par frågor.
> 
> För det första: I ABOUT-NLS står det att 15 GNU-paket är försvenskade, men jag
> kan inte hitta mer än ett par tre stycken som verkligen är det; det vill säga
> där de filer man kan ladda hem verkligen innehåller försvenskningar.. Hur kommer
> sig det? Finns det något sätt att göra dem svenska ändå.

Vissa paket (ex.vis tar) är bara försvenskade i förversioner som inte
är allmänt tillgängliga ännu. Men nog borde det vara mer än bara
tre stycken. På http://www.cling.gu.se/~cl2david/projects/sv.html
finns en tabell över vilka paket som finns.

> För det andra undrar jag om ni behöver någon hjälp i framtiden? Jag är en
> mycket aktiv linuxanvändare. Skriver en svensk handbok om Linux. Är både
> tekniker och humanist (doktorand i idehistoria), verksam som journalist och
> författare.

O ja. Hjälp behövs alltid. Man anmäler här vilket paket man vill
ta hand om, och sedan noterar Göran Uddeborg (som är ledare) det.
Vissa filer finns tillgängliga på ftp som är bra att kolla på. Göran
sköter den också. Göran, kan du tala om var ftp-siten är?
Jag har inte adressen tillgänglig just nu (pinsamt).

(Gör en Cc: till din privata address, uppfattade inte om du är med på
e-postlistan eller inte).

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.