Hello, andra försöket

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-09 20:56:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Hello, andra =?iso-8859-1?Q?försöket?   Date:   Thu, 09 Jan 1997 20:56:10 +0100
   ------

Hej igen!

Glömde visst skicka med hela filen. Här kommer den!

# Swedish messages for Hello 1.3.4
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.9\n"
"POT-Creation-Date: 1997-01-05 09:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 1997-01-09 20:00+0100\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/getopt.c:582
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:606
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:611
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:628 src/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:690
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:721 src/getopt.c:850
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: src/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:786
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: src/hello.c:147
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:148
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#: src/hello.c:158
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Fondation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; titta i källkoden för kopieringvilkor. Det finns\n"
"INGEN SOM HELST garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL."

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:168
#, c-format
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"Usage: %s [OPTION]\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    display version information and exit\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
"\n"
"Report bugs to bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu.\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
"Användning: %s [FLAGGA]\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut din(a) brev\n"
"\n"
"Rapportera fel till bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu. Kommentarer \n"
"om översättningen skickas till sv@li.org\n"

#: src/hello.c:210
#, c-format
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:232
msgid "Cannot find your mail spool file.\n"
msgstr "Kan inte hitta din brevlåda.\n"

#: src/hello.c:275
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer inget."

#: src/hello.c:279
msgid "hello, world\n"
msgstr "hej, världen\n"

#: src/hello.c:281
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hej, världen!"

#: src/hello.c:296
#, c-format
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.