Re: fileutils 3.13j

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-08 22:42:09

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: fileutils 3.13j
   Date:   Wed, 8 Jan 1997 22:42:09 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> Lägg till
> "Rapportera synpukter på översättningen till sv@li.org"

Ojdå, här sitter jag och påpekar för andra att de skall göra det, och
så missar jag att ta med det själv.

> #: src/mkdir.c:61
> msgid ""
> " -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - "
> "umask\n"
> msgstr ""
> " -m, --mode=RTGHT sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
> 
> Jag tycker du kan kosta på dig att skriva ut RÄTTIGHET, även om det är lite
> långt. RTGHT är en lite väl hemvävd förkortning.

Det kan du ha rätt i. Vid en närmare kontroll såg jag att jag hade
varierat översättningen av argumentet till den flaggan i de olika
fallen. Det är konsekvent RÄTTIGHET nu.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.