Re: sh-utils, skillnader

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-07 19:29:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: sh-utils, skillnader
   Date:   Tue, 7 Jan 1997 19:29:33 +0100
   ------

TO> msgid ""
TO> "\n"
TO> "Report bugs to sh-utils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
TO> msgstr "\nRapportera fel till sh-utils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

....och rapportera fel i översättningen till sv@li.org.

TO> msgid ""
TO> "the argument `%s' lacks a leading `+';\n"
TO> "when using an option to specify date(s), any\n"
TO> "non-option argument must be a format string beginning with `+'"
TO> msgstr ""
TO> "falggan \"%s\" saknar ett inledande \"+\";\n"
TO> "när ett argument som specificerar tiden används, måste eventuellt argument, \n"
TO> "som inte är en flagga, vara formatsträngar som börjar med \"+\""

a) "falggan"
b) du växlar mellan singular och plural -- eventuellt argument - en
  flagga - vara formatsträngAR

TO> msgstr ""
TO> "Skriv ut viss systeminformation. Om ingen FLAGGA angetts, används -s.\n"
TO> "\n"
TO> " -a, --all    skriv ut all information\n"
TO> " -m, --machine  skriv ut maskin(hårdvaru)typ\n"
TO> " -n, --nodename  skriv ut maskinens nätverksnodnamn\n"
TO> " -r, --release  skriv ut operativsystemets utgåva\n"
TO> " -s, --sysname  skriv ut operativsystemets namn\n"
TO> " -p, --processor skriv ut värdens processortyp\n"
TO> " -v        skriv ut operativsystemets version\n"
TO> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
TO> "   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"


a) Jag skulle hellre se "Om ingen FLAGGA angetts används -s.", alltså
  utan kommatecken.
b) Det är för all del så i förlagan också, men det känns fånigt att
  tala om MASKINENS nätverksnodnamn och VÄRDENS processortyp. I
facktext bör man ju undvika synonymer. Och om man skall använda båda
orden så skulle jag (även på engelska) hellre säga maskinens
processortyp och värdens nätverksnodnamn.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.