Re: New PO file for `tar-1.11.14'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 23:20:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: New PO file for `tar-1.11.14'
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 23:20:28 +0100
   ------


>> +"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det
>> även\n" +"obligatoriskt för den korta flaggan. På samma sätt om
>> ett argument är\n" +"frivilligt.\n"

GU> Vore det inte bättre med "motsvarande" istället för "på samma
GU> sätt"?

Nej.

Dvs nej, det tycker jag inte. Och varför är den där texten bara lik
och inte identisk med standardtexten:

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de
korta.

/David, som egentligen inte tycker att det är så noga

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.