Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 16:43:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 16:43:36 +0100 (MET)
   ------

> Dagens Nyheters journalister (1987) håller inte med dig enligt de
> uppgifter som finns i Språkbanken på Göteborgs universitet. Det finns
> gott om exempel på "storlek(en) på", men bara ett på "storlek av":

Som sagt, "PÅ" används i tid och otid numera. Suck!...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.