Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 19:17:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 19:17:35 +0100 (MET)
   ------

> 
> Det var en lång utläggning om vad som kan tyckas vara en liten detalj.
> Men jag har en känsla att det här är en orsak till många av de
> diskussioner vi har, när jag (och ofta Jan) vill ha korthet, ibland på
> bekostnad av språklig korrekthet. Så det kanske kan vara värt att
> tydliggöra varför jag argumenterar så.

Jag var tidigare av den andra åsikten faktiskt, men ju mer jag använder
svenska meddelanden i program, desto mer föredrar jag korta meddelanden.

Om jag hängt med så är det 2 - 2. Fler åsikter?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.