Re: flex, slutknorr

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-07 17:33:20

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: flex, slutknorr
   Date:   Sat, 7 Dec 1996 17:33:20 +0100 (MET)
   ------

> NSV: "regler för varierbar efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

Jag tycker det brukar vara en god regel att hålla raderna inom 80
tecken, eftersom det är en så vanlig bredd. Om sammanhanget tillåter
det föreslår jag att du delar upp den raden i två.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.