Re: flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-10 22:19:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: flex, första version
   Date:   Sun, 10 Nov 1996 22:19:51 +0100 (MET)
   ------


Hej.

Ska försöka inte upprepa vad andra sagt. :-)

> "Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
> 
> #: main.c:361
> msgid "input error reading skeleton file %s"
> msgstr "fel när skelettfilen %s lästes"

Jag tycker man snarare borde tala om mallfil, mönsterfil eller något
sådant. "Skelettfil" låter lite svengelskt. Finns på flera ställen.

> #: main.c:158
> msgid "-s option given but default rule can be matched"
> msgstr "flaggan -s angiven men standardreglen kan följas"

reglen -> regeln.

> #: gen.c:426 gen.c:902
> msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
> msgstr "tillstånd # %d godtar: [%d]\n"

Här talar man väl om att ett tillstånd accepterar ett visst tecken.
Jag har även i svenska hört att man säger att tillståndet accepterar
något. Finns på flera ställen.

> #: main.c:390
> msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
> msgstr "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade).\n"

Borde vara accepterande. non-accepting är en egenskap hos tillståndet.
Finns på flera ställen.

> #: main.c:539
> #, fuzzy
> msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
> msgstr " %d/%d (max %d) schablon-nxt-chk-poster skapade\n"
> 
> #: main.c:533
> #, fuzzy
> msgid " %d/%d base-def entries created\n"
> msgstr " %d/%d base-def-poster skapade\n"

Obegripligt (även på engelska), men jag antar att det är vettigt för
någon som kan mycket om flex. :-)

> #: scan.l:286
> msgid "unrecognized %%option: %s"
> msgstr "okänd %%flagga: %s"

Jag är lite tveksam till att översätta %option. %option skriver man
i flex-filen, typ:

%option pointer

Kopplingen till %flagga är inte omedelbar.


> #: dfa.c:585
> msgid "could not create unique end-of-buffer state"
> msgstr "kunde inte skapa ett unikt bufferslutstillstånd"

bufferslutstillstånd -> buffersluttillstånd ?

> #: main.c:512
> msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
> msgstr " %d/%d teckenklasser krävdes %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"

krävdes -> krävde ?

> #: main.c:564
> msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
> msgstr " %d/%d meta-ekvaivalensklasser skapade\n"

meta-ekvaivalensklasser -> meta-ekvivalensklasser

> #: main.c:1123
> msgid "\t-c do-nothing POSIX option\n"
> msgstr "\t-c POSIX-flaggan gör-ingenting\n"

Man borde kunna ta bort - i gör-ingenting. Eller översätta med
gör-ingenting-POSIX-flagga, men det känns tungt.

> #: main.c:1153
> msgid "\t-L suppress #line directives in scanner\n"
> msgstr "\t-L undertryck #raddirektiv i scannern\n"

Här är samma som för %flagga. #line är det som genereras.


Annars har jag inget bra förslag på back-up när det betyder att
tillståndsmaskinen går tillbaka. Det som du skrivit verkar OK
för mig.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.