Re: Sharutils 4.2.1.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-02 11:16:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: Sharutils 4.2.1.
   Date:   Wed, 2 Oct 1996 11:16:39 +0200 (CED)
   ------

On Tue, 1 Oct 1996, David wrote:

> JD> #: src/shar.c:575
> JD> msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
> JD> msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."
> 
> Jag föredrar "GNU:s", som var regeln tidigare. Jag tror att den har
> försvunnit nu dock.

Svenska språknämnden anser att i tekniska sammanhang går det alldeles
utmärkt att skippa punkter, kolon och liknande. Till exempel "tex.",
"fö.", "odyl." och "GNUs", "X11s", "08or".
Anledningen till detta är att i dessa sammanhang så förekommer de här
förkortningarna så ofta att det blir väldigt tungläst med alla
skiljetecken. Jag tycker att vi mycket väl kan skriva "GNUs program", det
är mer lättläst än "GNU:s program".

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.