Re: Shell script (fFörut: Re: gcal 2.01, första versionen)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-05 18:39:18

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Shell script (fFörut: Re: gcal 2.01, första versionen)
   Date:   Thu, 5 Sep 1996 18:39:18 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se>
>   Subject: Shell script (fFörut: Re: gcal 2.01, första versionen)
>   Date:   Thu, 05 Sep 1996 08:17:19 -0700
>   ------
> 
> >   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> >   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen
> >   Date:   Wed, 4 Sep 1996 22:03:21 +0200
> > 
> > >># Är "skalmanus" ett bra ord?
> > >>#. !USE_GER
> > >>#: src/gcal.c:2272
> > >>#, fuzzy
> > >>msgid "shell script"
> > >>msgstr "skalmanus"
> > >
> > >Nej, det är nästan obegripligt. Jag hävdar att "script" går alldeles utmärkt
> > >som lånord. Tänk på t.ex. scripta.
> > >

> > >Möjligen "skript" i stället för "script", men det känns lika motigt som att
> > >skriva "jos" i stället för "juice".

Scripta skrivs ofta skripta (står t.o.m i S.A.O.L).

> > >
> > >Allvarligt talat, har någon här någonsin sagt "manus" i stället för "script"?
> > >
> > >Som Posten brukade säga: skriv som du talar!
> > >
> > 
> > Det argumentet håller inte alls! Då skulle det bli shell script, path,
> > directory, printa...
> > 
> > Apple har översatt "script" med "manus", vilket är anledningen till att jag
> > valde det ordet.
> > 
> > Någon annan som har någon bättre idé?
> 
> Jag har åtminstoen en annan idé! Jag skriver "skalprogram", när jag
> travar skalkommandon på varann i en textfil. De flesta personer
> jag träffar i branchen inser genast vad ett skalprogram är.
> 
> Annars är "manus" perfekt för att beskriva mekanismen,
> kommandotolken läser i manus och gör vad där står! Men nej, jag har
> aldrig använd ordet i den betydelsen. När jag skriver skalprogram
> så gör jag det i stället för att skriva perlprogram, C-program eller
> FORTRANPROGRAM (nä, jag skojar bara).

Manus är inte dumt, men jag har inte hört det användas på det sättet.
Skalprogram eller skript används dock.
Scripta kommer väl från engelskans scriptgirl, så då borde man
kunna införa skript också :-). Men vi kanske ska hålla oss till
svenska.

Skalmanus, skalprogram, tja jag tycker båda är lika bra.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.