Re: Sh-utils: Nu börjar det likna något!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-21 23:09:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils: Nu börjar det likna något!
   Date:   Sun, 21 Jul 1996 23:09:55 +0200 (MET)
   ------

> Date: Sun, 21 Jul 1996 15:36:32 +0200
> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Göran skrev:
> > Byt ut exemplet mot det som faktiskt är lokalt format på datum:
> > åååå-mm-dd.
> 
> Jag tycker själv det känns lite konstigt att ändra till svenskt format,
> när det inte stöds än. Men det kanske är lika bra...

Förhoppningsvis stöds det i den version du översätter. Det är väldigt
lite extra man skulle behöva ha gjort i den nuvarande versionen för
att det skulle haft stöd redan där.

> Jag trodde att vi skulle hålla antalet rader samma som i originalet. Men
> jag har åtgärdat.

Det beror väl lite på sammanhanget. I löpande text så spelar
naturligtvis det precisa antalet rader inte så stor roll, medan det i
andra fall kan göra det. Det får man försöka bedöma från fall till
fall. Men i de fall det måste vara samma som i orginalet skulle jag
anstränga mig för att hitta en översättning som fortfarande höll sig
inom 80 tecken.

> Jag är lite kluven på denna punkt. Menas tecknet för en ny rad, eller
> helt enkelt en ny rad, om ni förstår vad jag menar?

Ja, jag förstår vad du menar, och jag förstår också bättre varför du
skriver "ny rad". Själv tänker jag mig nog hela tiden betydelsen
"tecknet 'nyrad'", men jag inser nu att man i de flesta fall kan läsa
det på båda sätten.

> > Jag passade också på att köra "msgfmt -v" på din fil, och fick
> > följande anmärkningar, som du kanske också skall rätta till innan du
> > skickar in det hela.
> 
> Det hela är lite mystiskt. Jag körde nämligen det själv och fick inga
> felmeddelande. Men felen fanns där! Kanske gör jag fel. Jag skrev helt
> enkelt "msgfmt -v <filnamnet>". Är det jag som är dum eller?

Skumt, det var precis så jag också gjorde. Har vi olika versioner?
Jag har

  uebn> msgfmt --version
  msgfmt - GNU gettext 0.10

> Inte vet jag. Tyckte det lät bättre. Någon annan som har en åsikt?

Jag skulle nog inte direkt gjort kopplingen "sockel" till "socket".
Om jag skulle förstått "kontakt" vet jag inte riktigt, men jag tycker
nog det är bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.