Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-16 15:58:04

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Tue, 16 Jul 1996 15:58:04 +0200
   ------


Jag kan inte hålla i huvudet alla fel som andra har påpekat, så det
kanske blir en del upprepningar. Se det som ett utslag av generositet
från min sida :-) !

TO> #: src/basename.c:50
TO> #, possible-c-format
TO> msgid ""
TO> "Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
TO> " or: %s OPTION\n"
TO> msgstr ""
TO> "Användning: %s NAMN [ÄNDELSE]\n"
TO> "   eller: %s FLAGGA\n"

Fel indentering i förlagan. Mystiskt. Det förekommer på flera
ställen dessutom. Är det något jag har missat?

TO> " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tilläg som inte är
TO> standard)\n"

tillägg

TO> "något / skriv då ut \".\" (med andra ord aktuellt katalog).\n"

aktuell

TO> " -n       skriv inte ut den efterföljande nyradstecknet\n"

det

TO> " \\NNN  bokstaven, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"

Det här känns som en anglisism för mig. Jag föredrar

" \\NNN  det tecken, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"

Om du vill behålla "bokstav" så blir det "den bokstav", men det
troliga är ju att man använder \\NNN för tecken som inte är bokstäver.

TO> " \\\\   omvänt snedstreck\n"

Jag minns att vi diskuterade vad backslash heter här om veckan. Kom
vi fram till något normativt, eller kan man fritt välja mellan "omvänt
snedstrek", "bakåtstreck" och "bakstreck"? Jag föredrar den
sistnämnda, eftersom man då kan få en enkel terminologi när man läser
kommandon för någon:

-:	minus
/:	streck
\:	bakstreck
|:	pipa (fel, javisst, men det går fram. Jag är skåning, och
folk förstår inte mitt uttal av rör utanför sitt sammanhang.)

TO> " \\c   utelämna nyradtecken på slutat\n"

slutet

TO> #: src/expr.c:175 src/expr.c:470 src/expr.c:477 src/expr.c:483
TO> msgid "syntax error"
TO> msgstr "syntaktiskt fel"

Mina medlingvister är tyvärr på semester, men jag tror att många av
dem skulle hålla med mig om att det finns en skillnad mellan
"syntaxfel" (fel i tillämpningen av en viss syntax, alltså reglerna
för hur ord sätts samman) och "syntaktiskt fel" (ett sammansatt fel,
alltså ett fel bestående av olika delar som inte nödvändigtvis är fel
var för sig). Jag tror inte att expr har den intelligens som krävs
för att upptäcka syntaktiska fel.

TO> "Utan KOMMANDO, skrivs nuvarande prioritet ut. JUSTERING är\n"
TO> "normalt 10. Skalan sträcker sig från -20 (högst prioritet) till 19
TO> (lägst).\n"

Jag föreslår högstA resp lägstA prioritet istället, eftersom jag
tycker att "högst prioritet" antyder att processen kommer att vara
ensam om att ha denna nivå. Fast det kanske bara är jag som tycker
så.

TO> " \\v    verikal tabulator\n"

vertikal

TO> "FÖRSTA, STEG och SISTA tolkas som flyttal tal.\n"

flyttal tal?

TO> "STEG bör vara positiv om FÖRSTA är mindre än SISTA och negativ om
TO> tvärtom.\n"

Jag uppfattar originalet som att det rör sig om ett skall-krav snarare
än ett bör-krav. Dessutom tycker jag att det flyter mjukare att säga:

"STEG ska vara positiv om FÖRSTA är mindre än SISTA, och negativ annars.\n"

TO> "När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av de
TO> flyttals\n"
TO> "printf-formattyperna %%e, %%f eller %%g.\n"

Här har vi en sådan där läbbig sammansättning som är så mycket lättare
på engelska. Eftersom "flyttals" inte får skrivas isär från ordet
efter så föreslår jag:

"När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av\n"
"flyttalsformattyperna %%e, %%f eller %%g (samma som i printf).\n"

TO> #: src/sleep.c:52
TO> #, possible-c-format
TO> msgid "Usage: %s [OPTION]... NUMBER[SUFFIX]\n"
TO> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... ANTAL[ÄNDELSE]\n"

Skall suffix alltid översättas med ändelse? Jag tycker att det är ett
bra val när det handlar om filnamn, men inte här. Varför inte vara
mer specifik än originalet (en rättighet man har som översättare) och
skriva TIDSENHET?

TO> "* [-]imaxbel  ljud signal, men töm inte indatabuffert på grund av ett
TO> tecken\n"

"ljud signal" låter väldigt arkaiskt. Originalet har "beep", och jag
föreslår "pip".

TO> " ek      radera och återställ tecken till sina standardvärde\n"
standardvärdeN

TO> "        tecken till sina standardvärde."
standardvärdeN

TO> "Hantera ttylinjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs
TO> \n" "baudhastighet, radtyp och avvikelse ut från stty sane. I
TO> inställningarna \n"

Det sista som skrivs ut är avvikelse från stty sane, och det går
knappast att bryta upp. Alltså:

"Hantera ttylinjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs \n"
"baudhastighet, radtyp och avvikelse från stty sane ut. I inställningarna \n"

TO> " -G FIL   FIL existerar och ägs av gällande gruppid\n"

Mitt minne kanske luras (och jag har inte den officiella ordlistan),
men skulle inte "effective [ug]id" översättas med "aktuell
[användar|grupp]id"? (10 minuter senare) Nu har jag skaffat
ordlistan, och den rekommenderar "verksam användare".

TO> " -O FIL   FIL existerar och ägs av gällande användarid\n"

Samma sak.

TO> " -S FIL   FIL existerar och är en kontakt\n"

Socket finns inte med i ordlistan, men jag brukar använda "sockel" på
svenska när jag undervisar. Det kan man antingen se som en
glödlampssockel (oklart varför man skulle vilja det) eller som en
sockel till en staty. Jag föredrar den senare bilden, och brukar rita
en slags kloss mellan två maskiner på vilken processer på maskinerna
kan lägga data som den andra maskinen kan komma åt.

Det är möjligt att kontakt är en bättre översättning, men sockel har
fördelen att likna originalet, och det kan behövas i det här fallet.

TO> " -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges)
TO> öppnas mot en terminal\n"

är öppen mot

TO> #: src/who-users.c:186
TO> #, possible-c-format
TO> msgid " %2d:%02d%s up "
TO> msgstr " %2d:%02d%s upp"

Raden på engelska ser ut så här:
 3:26pm up 13 day(s), 33 min(s), 2 users, load average: 0.09,
och så här ser Suns översättning ut:
 3:26EM    igång 13 dag(ar), 33 min(s), 2 users, genomsn. bel.: 0,07,

Jag kan inte säga att Sun imponerar, men "igång" är en ganska bra
översättning ("mins" och "users" är det inte!). Om du vill använda en
trognare översättning föreslår jag "uppe", med E på slutet.

TO> #: src/who-users.c:266
TO> msgid " old "
TO> msgstr " gammal "
TO> " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
TO> TIMMAR:MINUTER, . eller old\n"

Jag tror att detta "old"  ^^^^ är precis det du har översatt.

TO> "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"jag är\" eller \"mamma gillar\" är
TO> vanligt.\n"

"am i" är ju ett relativt vanligt argument till "who", och vi
översätter väl inte argumenten? ("who am i" talar om aktuell uid för
processen, samma som "whoami".)

/David

--------------------------------------------------------------------
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.