Re: "Jag kr=?iso-8859-1?Q?=E4?=ver tar" (var Re: ordlista)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-20 19:07:00

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: "Jag =?us-ascii?Q?kräver?= tar" (var Re: ordlista)
   Date:   Thu, 20 Jun 1996 19:07:00 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
>   Subject: Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista) 
>   Date:   Thu, 20 Jun 1996 13:07:30 +0200
>   ------
> 
> 
> >option xx requires an argument     flagga xx behöver ett argument
> 
> Helt OK.
> 
> >option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument
> 
> Då anför jag betydelseskillnaden att "tillåter inget" och "tar" är två vitt 
> skilda saker.
> 
> Varför står det inte "doesn't take" i originalet, om det är "tar" de menar?
> 

Det är tveksamt att argumentera för detta genom att hänvisa till enskilda
ord i orginalet. Vi bör eftersträva att överföra informationen i meddelandena
med så korrekt svenska som vi kan.

Vad de "menar" är att informera användaren om att de argument han givit till en
flagga inte är giltigt.

"flagga xx tar inget argument" och "flagga xx tillåter inget argument" gör
båda det och kan knappast missförstås. Båda är korrekta översättningar som
jag ser det.
Men den första meningen är (enligt mitt tycke) närmare talspråk och
får därmed en "lättare" rytm som jag föredrar. Därför röstade jag för
"tar".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.