Re: ordlista

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-12 08:45:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: ordlista
   Date:   Wed, 12 Jun 1996 08:45:29 +0200
   ------

Swedish GNU/LI List wrote:
> 
>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Gö ran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
>   Subject: Re: ordlista
>   Date:   Tue, 11 Jun 1996 22:25:41 +0200 (MET)
>   ------
> 
> > Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> >
> > Det är väl bäst om vi kommmer överens om vilken som ska
> > användas. Jag tänker på fäljande:
> 
> Räknar du rösterna och summerar när det inte verkar komma fler, så
> skall jag formulera ordlistan i enlighet med resultatet.

Visst!

Det står 4-2 i matchen behöver-tar och 4-2 i tar-accepterar.

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.