Hello v1.3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 19:22:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Hello v1.3
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 19:22:10 +0200
   ------

Hej igen.

Då var det tid för hello IGEN! Har fixat till citationstecknen, som jag
lite klumpigt helt hade missat. Är det bra nu? :-)

/Thomas


# Swedish messages for Hello 1.3.4
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.4\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-07 17:00\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/getopt.c:479
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#. --option
#: src/getopt.c:503
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" accepterar inget argument\n"

#: src/getopt.c:508
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" accepterar inget argument\n"

#: src/getopt.c:522
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:552
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:556
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: src/getopt.c:581
msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
msgstr "%s: okänd flagga, teckenvärde 0%o\n"

#: src/getopt.c:584
msgid "%s: unrecognized option `-%c'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"-%c\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:587
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:622
msgid "%s: option `-%c' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-%c\" behöver ett argument\n"

#: src/getopt.c:695 src/getopt1.c:136
msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
msgstr "siffror förekommer i två olika argv-element.\n"

#: src/getopt.c:697 src/getopt1.c:138
msgid "option %c\n"
msgstr "flagga %c\n"

#: src/getopt.c:701 src/getopt1.c:142
msgid "option a\n"
msgstr "flagga a\n"

#: src/getopt.c:705 src/getopt1.c:146
msgid "option b\n"
msgstr "flagga b\n"

#: src/getopt.c:709 src/getopt1.c:150
msgid "option c with value `%s'\n"
msgstr "flagga c med värdet \"%s\"\n"

#: src/getopt.c:716 src/getopt1.c:161
msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
msgstr "?? getopt returnerade teckenvärdet 0%o ??\n"

#: src/getopt.c:722 src/getopt1.c:167
msgid "non-option ARGV-elements: "
msgstr "ARGV-element som inte är flaggor: "

#: src/getopt1.c:119
msgid "option %s"
msgstr "flagga %s"

#: src/getopt1.c:121
msgid " with arg %s"
msgstr " med arg %s"

#: src/getopt1.c:154
msgid "option d with value `%s'\n"
msgstr "flagga d med värdet \"%s\"\n"

#: src/hello.c:132
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:133
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:148
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"\n"
"Usage:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    output version information and exit\n"
"\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
"\n"
"Användning:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut din post\n"

#: src/hello.c:193
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:253
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer inget."

#: src/hello.c:257
msgid "hello, world\n"
msgstr "hej, världen\n"

#: src/hello.c:259
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hej, världen!"

#: src/hello.c:274
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.