Re: make-3.74.4.sv.po v1.6

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 16:41:56

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: make-3.74.4.sv.po v1.6
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 16:41:56 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> >> #: main.c:270
> >> msgid "Don't actually run any commands; just print them"
> >> msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten; skriv bara ut dem"
> >
> >Kan man inte stryka "i verkligheten" här?
> 
> Jo, det skulle man kunna göra. Men jag kom på en annan formulering som jag 
> tycker är klarare:
> 
> #: main.c:270
> msgid "Don't actually run any commands; just print them"
> msgstr "Kör inte några kommandon på riktigt; skriv bara ut dem"

Eftersom vi ändå kommit in på tycke-och-smak-aspekten av just det här
meddelandet: Jag skulle nog skrivit "Kör inga kommandon, utan skriv
bara ut dem."

> Intressant fråga! Mitt språköra sa mig (eh?) att det borde vara "ett", men jag 
> vet inte heller varför :-)

Jag röstar för "ett". (Jag vet naturligtvis inte heller varför, det
vet jag aldrig när det gäller svenska.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.