Re: Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-30 10:02:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Patrik Sundstrom <patrik@dit.lth.se>
   Subject: Re: Det hä r med små grupper om å tta ordnade binä ra v ä rden
   Date:   Thu, 30 May 1996 10:02:39 +0200
   ------

Det var sagt:
> Så jag skulle vilja föreslå att vi ändrar i vår praxis, och
> översätter(!) "byte" med "byte". Det heter "en byte", "fem byte", och
> förkortas när så är lämpligt "B". Skulle detta vara en praxis som
> alla är nöjda med? Jan D., Per S., och Patrik S., det är ni som vid
> sidan om mig själv har argumenterat för "oktett". Vad säger ni?

Jo det låter sunt. Egentligen är jag inte mer för oktett än byte, men
för mig är en oktett åtta bitar emedan en byte i någon mening mer är
en beteckning för minnets minsta adresserbara enhet. En byte är alltså
inte nödvändigtvis åtta bitar. Vi måste alltså ha klart för oss om vi
menar "en grupp om åtta bitar" (oktett) eller "en minnesenhet" (byte),
och det är väl egentligen det senare sóm avses.

Slutsats: Så länge vi pratar om minnesmängd bör vi hålla oss till
"en byte, flera byte"

/PuTTe
-- 
---
|Patrik Sundström, patrik@dit.lth.se, http://www.dit.lth.se/~patrik
|Department of Computer Engineering, Lund University 
|P.O. box 118, s-221 00 Lund, Sweden			
|***** It's never too late to experience a happy childhood *****|
---

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.