Re: vad man gör med flaggor

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 23:01:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: vad man gör med flaggor
   Date:   Mon, 27 May 1996 23:01:51 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Hmm, "-q is set". "-q" är ju en "option", vilket tydligen ska översättas med 
> "flagga". Men vad säger man då? "-q är satt" låter ju konstigt - man sätter 
> inte flaggor. Eller gör man? Vad annars, förresten? Hissar man flaggor? Eller 
> anger? Eller kanske viftar med? :-)
> 
> Egentligen skulle jag nog hellre vilja kalla "option" för "tillval". Å andra 
> sidan, "tillvalet -q är valt". Nja.
> 
> Jag kallar det "-q är angivet" så länge. Det passar ju i sammanhanget, men 
> inte på flagga, så jag är inte nöjd.
> 
> Hjälp!
> 

"-q är given" kanske? Flaggor är ju något som användaren ger till programmet
i syfte att "flagga för" någonting.

"-q är viftad" har iochförsig vissa komiska poänger :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.