Trevligt med Svenska...

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-21 23:36:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  G Hasse <gh@gauss.raditex.se>
   Subject: Trevligt med Svenska...
   Date:   Tue, 21 May 1996 21:36:28 +0000 ()
   ------


Hej!

Jag läste om era ansträngningar att översätta GNU mjukvaror
till Svenska.

Raditex bedriver utbildning (i Unix) och använder nästan
uteslutande GNU:s grejor. (Vem behöver annat!!!)

Jag känner mig därmed manad att bidra på något sätt!

Skall vi korrespondera via denna adress eller någon annan?

G Hasse

-------------------------------------------------------------------
Göran Hasse     gh@gauss.raditex.se    Tel: +46 8 7730148
Raditex AB                  Fax: +46 8 7730902
Box 38
138 21 ÄLTA
http://www.interbizz.se/raditex

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.