Kampen mot glömskan - Operation rädda dokumentationen!

© 1997,1999,2000,2001,2002 Peter Karlsson. Först publicerad på svenska i Relik nummer 5 (juni 1997), senare uppdaterad och publicerad i ABC-Bladet nummer 3/1997. Översatt till engelska och tyska och ytterligare uppdaterad i Go64/Commodore World nummer 12/1999. Denna svenska version är aktualiserad för att överensstämma med den sist publicerade versionen från Go64/CW.

Det är bara att inse faktum, nya program för Commodore 64 och andra åttabitarsdatorer är inte lika vanliga som de en gång i tiden var. Visst, det utvecklas fortfarande en del nya program av företag som CMD och andra, men merparten av programmen är ändå rätt så gamla och säljs inte längre. Som tur är så finns det en hel del platser runt om på Internet där folk samlar på gamla program för våra trotjänare, såsom Arnold för C64-spel, men hur är det egentligen med programmens dokumentationer?

Av Peter Karlsson


Vad kan vi göra?

Att bevara kopior av programmen är rätt så enkelt, det är bara att ta en kopia av disketten (eller banden, eller cartridgen, eller vad det nu är för medium det låg på från början), men att bevara dokumentationen kräver lite mer jobb. Manualerna är oftast pappersbaserade, och papper är inte något som är lätt att spara undan på en hårddisk. Dessutom har papper en förmåga att slitas med tiden, och det är inte lika enkelt att kopiera över den till en ny diskett när den gamla börjar nå slutet på sin livstid.

Så, vad kan vi göra åt det? Vi kan överföra manualerna till ett elektroniskt format, någonting som går att lagra på din hårddisk. Denna digitala version kan sedan hämtas och kanske även skrivas ut av de som kommer över gamla program där dokumentationen är utsliten eller försvunnen.

Problemet är nå ut till andra på ett samordnat och bra sätt när dokumentationen väl har överförts till ett elektroniskt format. Som tur är finns det möjligheter till det, tack vare frivillga Internetanvändare.

Project Commodore

Var då?

Det första projektet av det här slaget jag hörde talas om, vad gäller Commodore 64, och även det mest välkända, är Project 64 som startades 1995 av Cris Berneburg i USA. Han började med att samla in engelskspråkiga Commodore 64-relaterad dokumentation, alltifrån böcker till spelmanualer. Project 64 är just nu på väg att integreras med Dean Thompsons Project Commodore, något som utökar projektet till att innehålla dokumentation om alla Commodores datorer, inte bara Commodore 64.


iDOC=

Vilket språk?

Programvara för Commodoredatorerna finns och har funnits för många andra språk än engelska, och eftersom Project 64 (och Project Commodore) enbart tar hand om engelskspråkiga dokument lyckades Cris Berneburg övertala undertecknad att starta Internationella Project 64 i mars 1997, med inriktning mot det icke-engelska området. I mars 1999 reformerades IP64 till iDOC=, eller "International documentation project for Commodore eight-bit computers" (jag valde med flit ett väldigt långt namn så att folk skulle hålla sig till förkortningen), vilket utökade området till alla Commodores åttabitarsdatorer, såväl som till dokumentation i andra former än enbart text. Till dags dato har iDOC= 57 dokument i textformat, på fem olika språk. Sju manualer finns i annan form än ren text (huvudsakligen HTML med illustrationer), en av vilka inte finns inräknad i ovanstående siffra.


Tyska användarmanualen för Commodore 64 som PDF

Resten av världen

Andra datorer är inte helt lottlösa vad gäller liknande projekt för den delen. Ett systerprojekt till Project 64 och iDOC= vid namn Project 81, täckandes Sinclair ZX81, finns, även om dess vävsidor inte har uppdaterats sedan 1997, och det inte verkar finnas så mycket intresse för det projektet. För Sinclair Spectrum finns Spectrum Game Instructions, en del av Planet Sinclair. För Apple II finns Apple II archives som bland mycket annat har manualer för flertalet spel, och en vän till mig har läst in den dokumentation han fick med sin Apple på AppleII-iskt.

Om du sitter på någon gammal dokumentation som ännu inte finns bevarad i något elektroniskt format, tveka inte att läsa in den och skicka den till ett lämpligt projekt. Speciellt intressant är den icke-engelsktalande delen av världen, eftersom det finns ett stort antal maskin- och programvaruprodukter som producerats för Commodoremaskiner utanför de engelsktalande territorierna. Det finns ett stort antal sådana produkter som aldrig nått till de engelsktalande regionerna. Jag är personligen intresserad av dokumentation för svensk program- och maskinvara för Commodoredatorer.


Adresser till de vävplatser som nämns i artikeln:


Denna artikel på English (engelska), Deutsch (tyska).

Åter till artikelindexet