Missat någon Åtta Bitar?

Gamla nummer av Åtta Bitar?

Är du nytillkommen prenumerant och skulle vilja ha möjlighet att läsa äldre nummer av Åtta Bitar? I så fall kan vi meddela att av numren från 1993 finns tyvärr ingenting kvar. Däremot går 1994:s restupplaga fortfarande att köpa för det facila priset av 15:- per nummer. Skriv till:

Jan-Eric Ahlgren
Banvallsgatan 5
705 94 ÖREBRO

Ange noggrannt vilket nummer som önskas och bifoga rätt belopp i kontanter eller frimärken av små valörer.


För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1995-10-18 / dat95pkn@mds.mdh.se