Internet

Hej igen! Det tog sin lilla tid, men efter artikeln om Internet i 2/94 är jag nu äntligen tillbaka. I den här artikeln hade jag tänkt gå lite djupare in på anonymous FTP och dess möjligheter. Jag kommer här att bli betydligt mer teknisk än i den inledande artikeln och förutsätter att läsaren har åtminstone någon uppfattning om hur datorkommunikation fungerar. Jag skall dock ändå försöka hålla det på en nybörjarnivå.

Men allra först lite nyheter om News. I förra artikeln berättade jag ju om gruppen comp.binaries.cbm. Denna har sedan en längre tid tillbaka varit i praktiken död, men har nu fått en ny moderator, så med lite tur kan det kanske börja hända saker på den fronten. Dessutom har en ny grupp, comp.emulators.cbm, startats för att diskutera C64-emulatorer. Jag har också fått veta att det finns flera tyska grupper som behandlar 64:an och 128:an. De mest intressanta verkar vara zer.t-netz.c64 och zer.z–netz.rechner.c64+c128.allgemein. Dessa distribueras dessvärre inte till Sverige, men om din News-läsare använder NNTP-protokollet kan du läsa dem genom att koppla upp dig mot exempelvis news.uni-stuttgart.de.

På Internet tenderar det att hända mycket och under kort tid. Således hade två av de större FTP-baserna försvunnit från jordens yta (eller åtminstone hade de stängt sina C64-sektioner) nästan innan min förra artikel hade gått i tryck. Det rör sig om bert.psyc.upei.ca och cobalt.cco.caltech.edu. Lyckligtvis räddades alla filerna från den senare över till ccnga.uwaterloo.ca. Tre nya adresser har också tillkommit; x2ftp.oulu.fi som inte har några program utan enbart teknisk dokumentation, as.seattlelab.wa.com som är officiell distributionsbas för emulatorn C64S som stod att läsa om i nummer 5/94 samt slutligen watson.mbb.sfu.ca som är helt tillägnad denna och andra C64-emulatorer.

Men hur fungerar då FTP? Om man är van vid nedladdning från BBS:er så kommer man snabbt att märka att FTP är ganska annorlunda, även om resultatet i princip blir detsamma. De flesta FTP-program ser ungefär likadana ut och är kommandoradsstyrda. FTP-protokollet är i princip operativsystemsoberoende, men utvecklades ursprungligen för UNIX och det märks på programmets användarinterface. Det är med andra ord inte användarvänligt.

Det första man måste göra är förstås att öppna en förbindelse. Därefter loggar man in med användarnamnet "anonymous" och sin egen email-adress som password. De flesta FTP-baser ligger på UNIX-system och har därför en hierarkisk katalogstruktur enligt samma princip som MS-DOS eller Amiga-DOS. Rotkatalogen kallas / och det tecknet används också för att avskilja underliggande kataloger i långa sökvägar. Nedan följer ett exempel på hur en FTP-session kan se ut, med kommentarer inom hakparenteser. De flesta ledtexter från programmet har utelämnats eller kortats ned på grund av utrymmesskäl.

>open ftp.funet.fi [Öppnar förbindelse med FUNET]
Username: anonymous [Ange anonymous som användare...]
Password: [...och din emailadress som lösenord]
>cd pub/cbm/c64/games [Byt till önskad katalog]
>dir [Lista filerna i katalogen]
>binary [Ställ om till binär filöverföring]
Transfer type I set.
>recv castle-quest [Starta överföring av önskad fil]
Receiving BINARY file castle-quest [etc...]
>close [Avsluta förbindelsen]
Good bye.

Det finns betydligt fler kommandon än så här och de här presenterade har mycket bredare användningsområde än vad som framgår av exemplet. Använd det inbyggda help-kommandot flitigt i början!

Så långt kommen brukar ett annat problem dyka upp. Hur få över filerna till sin 64:a? Jag har visserligen hört talas om folk som kopplar upp den gamla brödburken direkt mot Internet, men det är inte vanligt. Det finns lyckligtvis en rad metoder att gå tillväga även om man har ett konto på en annan dator. En metod är att, antingen via modem eller nollmodemkabel, koppla 64:an direkt till den dator dit man har laddat filerna. En beskrivning på hur man bygger en nollmodemkabel finns i nummer 1/94. Om man kan kopiera filerna till en MS-DOS-disk kan man använda exempelvis Big Blue Reader (recenserat i 2/94) för att läsa den med en 1571 eller 1581. Ett antal fria liknande program finns på DatorMagazins PD-disk i nummer 21/93. Inget av dessa kommer dock i närheten av vad BBR förmår, men detta är ju tyvärr skamlöst dyrt. En tredje metod är att koppla sin 1541-drive till en PC. Flera program finns för detta ändamål, såsom x1541 och Trans64. Dessa program hittar man lämpligtvis på Internet, exempelvis ovan nämnda watson.mbb.sfu.ca.

Jag nämnde i förra artikeln att man bör hålla sina nedladdningar till natten, lokal tid på den plats som man laddar ner från. Jag sade dock inget om hur man kan veta var det är. Detta är oftast enkelt att utläsa från adressen. De sista två eller tre bosktäverna i varje adress anger vilket land den ligger i. Samma princip gäller för email-adresser. Nedan följer några exempel:

com, edu, net, org: Vanligen USA
ca: Canada
fi: Finland
de: Tyskland
uk: England
se: Sverige

Lägg också märke till att olika regler gäller för olika baser. Vissa, såsom oak.oakland.edu, tillåter nedladdning dygnet runt. Om man håller sig mellan 19.00 och 05.00 är man dock alltid på den säkra sidan.

Jag har också blivit ombedd att ta upp några av de filändelser som man kan stöta på. I MS-DOS, UNIX och många andra operativsystem är det ju vanligt att i slutet på filnamnet sätta en punkt och ett antal tecken för att markera vad för slags fil det är. Nedan följer några typer man kan stöta på i 64-baserna:

.txt: En vanlig textfil, naturligtvis.

.tar: Flera filer arkiverade till en med UNIX-programmet tar. Används ofta i kombination med compress (se nedan).

.Z: En fil packad med UNIX-programmet compress.

.z, .gz: Fil packad med GNUzip.

.zip: En eller flera filer packade med PKZIP. Nästan säkert ett PC-program, men program till C64-emulatorer packas också ofta i detta format.

.lzh: Filer packade med lha eller lharc. En gammal version finns till C64.

.sfx, .sda: Självuppackande arkiv. Kan köras som ett vanligt program på en 64:a.

.t64, .d64, .p00: Program till någon 64-emulator.

.uue: En binärfil kodad med UUencode för att skickas exempelvis med email eller News.

Ett bra tips är att i olika kataloger leta efter en fil som heter 00index eller något liknande. Denna är en textfil som brukar innehålla beskrivningar av filerna i katalogen.

Härnäst planerar jag en artikel om hur man överlever på Internet med bara email. I det sammanhanget hade jag även tänkt att kortfattat ta upp hur man skickar post till Internet från andra nät och BBS:er såsom X400, FidoNet och CompuServe. Om någon har tillgång till något annat nät och skulle vilja att även det behandlades i artikeln så ta kontakt med mig på adressen nedan. Tills dess:

Vi ses på Internet!

Fredrik Ekman
Ryds Allé 3:106
582 51 LINKÖPING

OBS! Ny emailadress: ekman@lysator.liu.se


Konverterad till html 99-12-16.