Internet

Rapport från Internet

Denna artikel kommer att beskriva tillgången på information om och program för Commodores 8-bitarsdatorer inom det som populärt brukar kallas för Internet. Den kommer inte att förklara exakt hur man utnyttjar de olika tjänster som finns. Detta är upp till den enskilde användaren att ta reda på. Internets uppbyggnad och de olika tjänsterna kommer att kort beskrivas, och därefter kommer några av tjänsterna att beskrivas med avseende på hur de kan gagna C64 eller C128-användare. Om det finns tillräckligt intresse (och om jag har tid) skulle jag kunna göra detta till en halvpermanent spalt och återkomma så snart det finns något intressant att informera om. Denna artikel har jag annars mest avsett som allmän information. Om ni vill se fler artiklar om Internet, så kontakta antingen mig (emailadress nedan) eller någon av redaktionens medlemmar så får vi se vad som händer.

Vad är då Internet? Internet är i själva verket en samling av flera olika så kallade publika nätverk med namn som NSFNet, SUNET, SWIPNET, et c. För användaren verkar det dock som ett enda jättenätverk. Till vart och ett av dessa är sedan anslutna ett stort antal lokala nätverk, exempelvis på skolor eller företag.

För att kunna utnyttja de tjänster som finns på Internet krävs att man är ansluten antingen direkt till Internet, eller till något av de publika nät som också är uppkopplade mot detta. Det enklaste sättet att få sådan tillgång är förmodligen att skriva in sig på någon av landets högskolor eller universitet. Även många företag och (tror jag) vissa BBS:er erbjuder anslutning.

Internets tjänster

Den enklaste tjänsten som erbjuds är elektronisk post (email). Den enklaste användningen av email är att skicka brev mellan olika personer som är anslutna till nätet. Men email kan också användas till mycket annat. Bland annat kan man få åtkomst till anonymous FTP och, tror jag, News (se nedan). Ett vanligt användningsområde för email är att bilda så kallade mailing lists (eller distributionslistor på svenska). Dessa är ett slags diskussionsforum för olika intresseområden. Tusentals olika mailing lists existerar. Email kan skickas fritt mellan Internet och de flesta andra publika nät, så att bland annat användare av Memo, X-400 och FidoNet kan dra nytta av Internet.

Ytterligare en av de tjänster som finns på Internet kallas IRC. Det är ett sätt att via Internet koppla upp sig och direkt diskutera olika ämnen med andra användare över hela världen. Ett antal så kallade kanaler finns tillgängliga, och en av de saker som gör IRC populärt är att vem som helst när som helst kan starta en ny kanal. Följaktligen finns en stor mängd olika kanaler.

En annan, och mycket populär, tjänst är News. Här finns möjlighet att utbyta åsikter och - i viss omfattning - program, bilder, et c med likasinnade över hela världen nästan oavsett vilket intresse man har. Ett stort antal så kallade news-groups står till användarens förfogande. Det exakta antalet beror på vilken typ av anslutning man har men tusentals olika är inte ovanligt. Det hela kan närmast jämföras med mötesarean på en gigantisk BBS. News påminner mycket om mailing lists, men den huvudsakliga skillnaden är att om man är med i en mailing list får man alla meddelanden skickade direkt till sin egen elektroniska brevlåda, medan man läser meddelandena mot en server när man använder News.

Den sista tjänsten som kommer att behandlas i denna artikel är anonymous FTP. FTP är egentligen ett protokoll för filöverföring, men har med tiden kommit att betyda även "filöverföring över Internet". Många skolor och företag erbjuder utomstående fri tillgång till stora databaser med PD program, uppsatser och annat och det är detta som kallas "anonymous" FTP. I resten av artikeln kommer FTP alltid att beteckna just anonymous FTP.

Andra tjänster som är värda att nämnas, men som inte direkt berör C64- eller C128-ägaren, är Telnet, som tillåter direkt uppkoppling mot andra datorer inom Internet och Gopher, som bland mycket annat ger omfattande möjligheter till olika typer av informationssökning.

Email och C64/128

För Commodore-användaren finns flera intressanta mailing lists. Bland annat har helt nyligen en lista för VIC 20-ägare skapats. Den som önskar gå med i listan skickar lämpligen email till följande adress: vic-20-request@hrz.uni-kassel.de. Tyvärr verkar denna lista redan från sin födelse vara mer eller mindre död, med endast något enstaka meddelande i månaden. Lite friskt blod skulle säkert vara välkommet.

Det finns också en lista för användare av PET och andra äldre Commodore-datorer. Den heter old-cbm och för att gå med i den måste man skriva ett brev till adressen mailserver@lists.funet.fi. Detta brev måste innehålla följande rader (och inget annat):

subscribe old-cbm Fredrik Ekman
review old-cbm
help

Du skriver naturligtvis ditt eget namn i stället för mitt.

Två andra listor som man kan gå med i på samma sätt är c64-hackers som är en lista för dem som är intresserade av att skriva C64-emulatorer, och cbm-unix som är en lista för att utveckla nya operativsystem för 64:an. Ganska specialiserade, alltså. För att gå med i någon av dessa använder man samma metod som för old-cbm, men byt ut old-cbm i ovanstående rader mot namnet på den lista du är intresserad av. Det går också bra att prenumerera på flera listor i samma meddelande.

En mailing list som egentligen ligger utanför Internet (noga räknat finns den på BITNET), men som ändå går att prenumerera på från Internet, är COMMODOR (sic!). Detta är den enda mailing list jag känner till som behandlar allmänna frågor om C64. Meddelandefrekvensen ligger på något meddelande om dagen. I princip är det samma metod för att gå med i den som i de tre föregående, men med den skillnaden att man i stället skickar sitt meddelande till listserv@ubvm.cc.buffalo.edu.

IRC och C64/128

En IRC-kanal existerar för C64-ägare. Den heter #c-64, och att döma av det lilla jag hittills sett verkar man normalt kunna hitta mellan noll och nio personer anslutna till den. Inte särskilt många alltså, men det är få IRC-kanaler som har extremt högt utnyttjande. En så kallad "bot" som heter "CBM-Bot" finns ofta ansluten till #c-64. En bot är en automatiserad användare som styrs av ett program, och som man till exempel kan hämta filer från. För närvarande ger denna bot endast kortfattad information om FTP och amerikanska BBS:er.

News och C64/128

Som tidigare nämnts finns det mängder av olika grupper för vitt varierande intresseområden och naturligtvis finns även en grupp för användare av Commodores 8-bitarsdatorer. Den heter comp.sys.cbm och exempel på vanliga diskussionsämnen är klassiska spel, nya produkter som kommit ut eller hur man får tag på vissa program eller viss hårdvara. Dessutom kan man köpa och sälja Commodore-utrustning genom gruppen. Dessvärre är de flesta köpare/säljare amerikaner. En vild gissning från min sida ger vid handen att cirka 30 meddelanden kommer in varje dag.

En elektronisk tidning distribueras genom comp.sys.cbm. Den heter C=hacking och brukar innehålla flera långa artiklar om programmering och hårdvara. Den utkommer med ojämna mellanrum och hittills har det blivit sju nummer, vart och ett ungefär mellan 100.000 och 200.000 bytes långt. Denna tidning finns också tillgänglig genom FTP och om man inte kan få tag på den på något annat sätt kan man beställa den direkt från redaktören Craig Taylor. För 5 US$ får man alla nummer som hittills har kommit ut på en MS-DOS- eller CBM-formatterad 3,5" diskett. Detta gäller dock inom USA och jag vet inte vad han vill ha för att skicka den utomlands. För den som ändå vill försöka följer hans adress. Glöm inte att ange vilket format du vill ha på disketten.

Rt 2 Apt 1 College Court
Pembroke, NC 28372
USA

Alldeles nyligen har dessutom ytterligare en grupp, comp.binaries.cbm, tillkommit till news. Den är till för att sprida PD- och Shareware-program, bilder, demos et c. Trafiken har inte varit speciellt livlig och de program som hittills postats dit har mest varit kortare nyttoprogram och demos. För att använda programmen krävs att man har ett uppackningsprogram som klarar UUE-filer. Flera sådana finns till de allra flesta datorer, även 8-bitars.

FTP och C64/128

Sett till den totala mängden programvara som finns lagrad på olika FTP-databaser får mängden Commodore-program anses vara väldigt liten, men om man jämför med vad som finns på en vanlig BBS är det ändå en hel del. Nedan följer min egen lista över de baser som jag anser kan vara värda att kolla, enligt formatet "adress: bibliotek" på en rad och därefter en kort beskrivning av vad den innehåller. Det finns även andra, men där finns sällan något av värde.

ftp.funet.fi: /pub/cbm

Förmodligen det största urvalet av program. Här hittar man också olika C64-emulatorer och verktyg för filkonverteringar till olika system, med mera. De flesta program som inkommer till comp.binaries.cbm lagras också här.

cobalt.cco.caltech.edu: /pub/rknop

Har också mycket program. Hit kommer nya nummer av C=hacking först.

cs.dal.ca: /comp.archives/c64

Blandade program, men mest grafik- och ljud-program.

tolsun.oulu.fi: /pub/c64

Har inte särskilt mycket, men en del intressanta saker. Tyvärr tar de inte hem några nya filer eftersom de har ont om diskutrymme.

oak.oakland.edu: /pub2/cpm/c64
/pub2/cpm/c128

Innehåller endast program för CP/M (det finns tydligen någon obskyr version för C64). För CP/M-fantasten finns här mängder med saker. Inte bara Commodore-specifika. Det finns dessutom några ställen som direkt kopierar oaklands filer, men jag har inte adressen till något av dem. OBS! Oakland är i sin tur en kopia av filerna i det i Internetkretsar mycket välkända Simtel20-arkivet. Det går numera dock inte att komma åt Simtel20 direkt från Internet.

ftp.csv.warwick.ac.uk (137.205.192.6): /pub/c64

Innehåller mycket få program men nämns ändå eftersom jag inte tror att de finns någon annanstans.

ccnga.uwaterloo.ca: /pub/cbm

Här finns ett antal PD-program av en programmerare som heter Craig Bruce. Dessa är huvudsakligen nyttoprogram för 128:an och de verkar vara mycket bra.

bert.psyc.upei.ca: /pub

Mängder med demos av diverse grupper.

ftp.gmd.de: /if-archive/games/c64

Är mest känt för sin stora samling textäventyr. Nyligen har denna underkatalog tillkommit för textäventyr till 64:an. Endast fem spel finns där hittills, men fler har utlovats.

ftp.hrz.uni-kassel.de: /pub/machines/vic-20

Denna adress hör samman med den mailing list om VIC 20 som jag beskrev ovan. Här finns en VIC 20-emulator för Amiga och ett antal program till den. Dessa program skall även gå att använda till en riktig VIC, men det kan tydligen bli problem att föra över dem till en VIC-diskett. Ett alternativ är ju att först föra över dem till en 64:a.

OBS! Glöm aldrig anonymous FTPs gyllene regel: Använd endast FTP mellan 19.00 och 05.00 lokal tid!

Vad händer i framtiden?

Dessa tjänster för C64/128 kommer säkert att vara kvar även i framtiden. Mailinglistorna är visserligen samtliga relativt lågt utnyttjade, men flertalet är åtminstone tillräckligt utnyttjade för att de ska kunna vara kvar. Av news-grupperna kommer åtminstone comp.sys.cbm att finnas kvar inom överskådlig framtid. Förhoppningsvis kommer också comp.binaries.cbm att överleva och kan då kanske bidra till en nytändning på FTP-fronten, så att åtminstone de areor som finns idag får vara kvar.

Som jag antydde i början beror det nu helt på er om det blir fler artiklar av den här typen eller inte. Skriv in era synpunkter! Vill ni bara ha ny information ungefär som den har presenterats här? Eller finns det också intresse för hur man rent tekniskt går tillväga för att använda de olika tjänster jag beskrivit? Om inga synpunkter inkommer så kommer jag helt enkelt att utgå från att ingen har något intresse av vidare artiklar.

Vi ses på Internet!

Fredrik Ekman

d91fe@pt.hk-r.se


Konverterad till html 99-12-16. Det mesta av informationen i artikeln är vid det här laget extremt föråldrad, inklusive min egen e-postadress, som numera är ekman@lysator.liu.se.