Listning

Eftersom det inte kommit in några reaktioner eller önskemål om vad jag ska skriva här, så fortsätter jag efter eget huvud.

Månadens listning är en liten sak som heter "Foolproof Input" och som är en helt ny input rutin till basic 2.0 Med denna rutin kan du, förutom skriva in som vanligt, även tillåta begränsat antal tecken i prompten.

För att få det att fungera i dina egna program, så lägg denna rad i början;

1 GOSUB 60000
När du sedan vill hämta in uppgifter med, låt oss säga 10 tecken, så skriver du;

POKE 251,10:INPUT A$
Naturligtvis ska det vara radnummer först, men längden i inputen bestäms i cell 251 (1-88 tecken).

60000  IF PEEK(830)=133 THEN 60020
60010  FOR I=828 TO 983: READ A: POKE I,A: NEXT
60020  SYS828: RETURN
60030  DATA 169,000,133,252,169,080
60040  DATA 133,251,169,164,133,002
60050  DATA 169,083,141,036,003,169
60060  DATA 003,141,037,003,096,152
60070  DATA 072,138,072,165,252,208
60080  DATA 007,032,116,003,169,000
60090  DATA 133,253,166,253,189,000
60100  DATA 002,133,254,198,252,230
60110  DATA 253,104,170,104,168,165
60120  DATA 254,096,160,000,169,034
60130  DATA 141,000,002,132,252,165
60140  DATA 002,032,210,255,169,157
60150  DATA 032,210,255,032,228,255
60160  DATA 240,251,164,252,133,254
60170  DATA 169,032,032,210,255,169
60180  DATA 157,032,210,255,165,254
60190  DATA 201,013,240,043,201,020
60200  DATA 208,013,192,000,240,211
60210  DATA 136,169,157,032,210,255
60220  DATA 076,123,003,041,127,201
60230  DATA 032,144,196,196,251,240
60240  DATA 192,165,254,153,001,002
60250  DATA 032,210,255,169,000,133
60260  DATA 212,200,076,123,003,230
60270  DATA 252,230,252,153,001,002
60280  DATA 169,032,032,210,255,096
ARCADIA
Hämta hem programmet.
För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1996-01-19 / dat95pkn@mds.mdh.se