Skrivarproblem

Som någon sorts inofficiell "GEOS-Guru" (inte självutnämnd, men förmodligen självförvållat...) får jag en oerhörd massa frågor om GEOS-användning och problem i samband med detta från GEOS-fans i hela Sverige.

Säkert 90% av alla dessa frågor handlar om problem med att få skrivaren att fungera som den ska. Dessa frågor är också alltid de allra svåraste att besvara, oftast lyckas jag inte ge mycket hjälp, eftersom det finns så oändligt många olika skrivare och interface och jag har inte en chans att veta hur alla fungerar. Jag tänkte dock här ge lite grundläggande tips, som kanske kan leda till att jag får färre frågor och ni bättre kan klara era skrivarproblem själva (inte så att jag inte vill besvara frågor, ni är hjärtligt välkomna, men det tar mycket tid och är ganska frustrerande att inte kunna ge bra svar).

Commodores gamla skrivare

För er med skrivare i Commodores usla MPS 800-serie, eller en gammal 1526:a, finns inte så mycket val. Ni är hänvisade till de printer drivers som finns för dessa skrivare och får stå ut med dålig upplösning, långsamhet och annat. Byt skrivare!

Centronicsskrivare parallellt

Det absolut bästa sättet att ansluta en Centronicsskrivare, vilket märke den än är av, är att kasta interfacet och använda parallellkabel. Hur en sådan ska kopplas har publicerats flera gånger i DMz och finns också beskrivet på mina PD-disketter. En färdig kabel kan köpas för några hundra från GEOService, tel 08-30 16 00.

Om det är möjligt (går med de flesta skrivare) är det bäst att ställa in printern på Epson-kompatibel (görs oftast med DIP-switchar, se skrivarmanualen) och använda en Epson printer driver. På PD-disketterna S1 och S2 finns ett flertal mycket bra parallelldrivers (alla med beteckningen (GC)), för både enkel upplösning och högre utskriftskvalitet. Drivers finns även för icke-Epsonskrivare, som IBM och andra. Jag kör till och med min laser, en HP LaserJet+, med parallellkabel nuförtiden. Ett grundtips är att om ingen driver finns till en skrivare, prova alla! Säkert är det någon som fungerar även om namnet inte stämmer.

Centronicsskrivare seriellt

För den som av någon anledning inte vill eller inte kan använda parallellkabel (det kan ju t ex finnas undantagsskrivare där det verkligen inte finns någon parallell printer driver som passar) krävs ett interface. Sådana finns det många, alla olika. Vanligast i Sverige är väl SECUS, som jag själv inte har någon som helst erfarenhet av. Jag har med framgång använt ett Cardco interface, som så småningom gick sönder, och sedermera ett tyskt Wiesemann (mycket bra, kan beställas genom annonser i 64'er).

Grundregeln är även här att läsa manualen noga. Interfacet ska, om det går, ställas in på "transparent", det vill säga att signalen från datorn ska gå omodifierad genom interfacet. Vissa interface (t ex ovannämnda Wiesemann, däremot inte Cardco) måste låsas före användning med GEOS. Detta görs lämpligen med ett litet BASIC-program som sedan startar GEOS. Exempel:

10 PRINT#4,"LÅSNING": REM Här ska interfacets specifika låsningskommando in
20 LOAD"GEOS",8,1: REM För 128:an blir det BOOT"GEOS 128"
Närmare än så kan jag inte specificera eftersom interfacen är olika. Läs manualen och prova själva.

För skrivarens del gäller även här att det alltid är bäst att ställa in den som Epson-kompatibel om det går. Då får man tillgång till flest och bäst printer drivers, med till exempel 2 eller 4 gångers upplösning, förminskad utskrift och annat. Men även för andra skrivare finns det bra drivers. PD-disketterna S1 och S2 innehåller tillsammans över 200 printer drivers och jag tror inte det finns någon skrivare som det inte går att hitta en fungerande driver till. Men det kan vara mödosamt, stämmer inte namnet är det bara att prova alla! Det är en jobbig, men till 99% fungerande metod, ge inte upp!

GEOS LQ/Perfect Print

För de som ställer krav på hög utskriftskvalitet finns, förutom de ovannämnda specialdriverna med högre upplösning, det suveräna programmet GEOS LQ som härstammar från Tyskland och testats av undertecknad i DMz. En amerikansk version, kallad Perfect Print, finns nu att köpa från Sandinges Import & Data, tel 035-12 21 64. Programmet fungerar bara med geoWrite-filer och är på grund av sitt sätt att arbeta oändligt långsamt, men ger en suverän utskriftskvalitet, "Near Laser Quality". Fungerar med alla skrivare som man fått att fungera med någon av ovanstående metoder, utom MPS 800-serien och eventuellt någon annan.

Diverse

* Grundregeln när det gäller skrivare till GEOS är som tidigare sagts: Ge inte upp, det går på något sätt! Jag har t ex efter oändliga vedermödor lyckats hjälpa en god vän att få en gammal Toshiba av okänt modellnummer att fungera med GEOS. Det är en stor, tung och slamrig sak med arkmatning och efter att ha förbrukat enorma mängder testpapper gick det hela med hjälp av parallellkabel och en tysk printer driver.

* För den lite mera program- meringskunnige finns möjligheter att skapa en egen skräddarsydd printer driver, program och hjälp för detta finns på mina PD-disketter. Manual till skrivaren krävs.

* Automatisk radframmatning på skrivaren och interfacet ska alltid kopplas bort, görs troligen med DIP-switchar på båda.

Kontakta mig om jag glömt något i ovanstående, så ska jag försöka komplettera. Lycka till med GEOS-utskrifterna!

Anders Reuterswärd


För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1996-01-19 / dat95pkn@mds.mdh.se