Test GeoPublish

Ett par företag har specialiserat sig på 64/128:an och då även GEOS, vilket gör det lite lättare att få tag i program vara till detta system. Ett program som jag inte behövt köpa via något av dessa, är GeoPublish, med vilket denna tidning skrivs.

GeoPublish är ett DTP (Desk Top Publishing) program, vilket gör det behändigt att få sina brev och lappar som man själv vill. Inget fel med GeoWrite, men att lägga text runt bilder, är näst intill omöjligt. Visst kan man använda Paint Pages och Paint Overlay, men detta är både bökigt och kräver noggranna förberedelser.

För att använda GeoPublish fullt ut, behövs GeoWrite (vilket man får tillsammans med grundprogrammet) och en printer. Det går i och för sig att skriva in text direkt i GPUB, men detta är inte att rekommendera.

Det första man gör är att skriva sin text med GeoWrite. Det kvittar nästan hur man utformar texten, då det lätt kan ändras innifrån GPUB. När detta är klart, startar man programmet.

Programmet består av 3 olika moder, Master, Layout samt Grafik. Man börjar med att lägga ut hjälp linjer i Master, efter vilka man senare lägger sin text. I Master Moden kan man även lägga in text som ska skrivas på varje sida, typ överskrift eller sid nummer.

I Layout Moden sköts själva utlägget av text. Här finns även en text editor, där man kan gå in och ändra felstavningar, formattera om texten etc. Denna editor fungerar precis som GW 2.1. Man kan även lägga in grafik, förstora eller förminska den, flytta omkring text och grafik som man vill.

I Grafik Moden kan du, förutom att lägga in bilder, rita och editera grafik.

Till sin hjälp har man en del verktyg, som verkligen behövs ibland. Det finns en SNAP-funktion, vilken gör att så fort man kommer nära en hjälplinje, sugs pekaren fast vid den.

En TOOLBOX finns för varje mode, vilken kan tändas och släckas efter behag. I denna box finns de vanligaste verktygen, såsom pointer, line, text etc.

Alla fonter som understödjs av GW, går även att använda i GPUB plus att man kan få text i upp till 192 punkter. En SMOOTHER finns dessutom tillgänglig både för grafik och text. Man kan dessutom lägga in bilder som är större än skärmen i GeoPaint. Bara att skära ut med ett tillgängligt program (t.ex. Paint-Scrap 2.1) och lägga in det i dokumentet.

Något negativt är svårt att hitta, det ska möjligen vara att det tar tid att rita upp skärmen varje gång man byter mode, men detta är ju vi GEOS användare vana vid.

Slutomdömet blir att det är ett mycket användbart program, som alla kan ha nytta av vad dom än skriver, brev, dokument, tidningar, böcker.......

ARCADIA


För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1996-01-19 / dat95pkn@mds.mdh.se