Ge din 64 en turbo!

Det finns olika sätt att hotta upp sin Commodore 64 vad gäller hastighetsmässigt sätt. Och då syftar jag inte på olika kassett- och diskett-turbos. Man kan faktiskt få sina program att gå fortare INTERNT också. Jag kommer här att klargöra några av dem samt hur man praktiskt kan göra det.

Ett av de mindre omtalade på C64an är PAL-NTSC switchen. För att förstå det så får vi förklara vad som är skillnaden mellan PAL och NTSC.

PAL står för Phase Alternate Line och är en större Europeisk standard (men bland annat Frankrike har SECAM som är ganska snarlik PAL). Bilderna på en TV-utsändning är 25 bilder per sekund och en bild har 625 rasterlinjer. C64ans CPU hastighet i PAL är 0.98525 MHz.

NTSC står för National Television System Committee och är standarden i USA och Japan. Den visar 30 bilder per sekund och en bild har 575 rasterlinjer. C64ans CPU hastighet i NTSC är 1.02273 MHz.

Vad är det som gör att det blir "turbo" ??

Genom att ändra om från PAL till NTSC och låta bli att byta ut kristallen kan man göra en hastighetsökning, hur stor ökning beror på vad du kör för program.

Kretsen vi manipulerar är 6567VIC och är själva Videokretsen. Den använder en 8MHz "dot" signal-in på ben 22 för att generera en 1MHz fas 0 klocka signal-ut på ben 17. Commodore 64 är ju en åtta bitars dator, 8MHz delat med 8Bitar blir 1MHz per bit). Denna signalen används för att driva själva 6510 CPUn. Nu torde det ju inte bli så stor skillnad mellan PAL och NTSC (0.98 resp. 1.02MHz).. ca 3.7% men det blir faktiskt mer. Kristallen som genererar signalen är på 17.73442 MHz och eftersom vi inte byter ut den mot en 14.31818MHz kristall som egentligen ska vara där i NTSC så blir det hela 19.2% snabbare!

Nu finns det även baksidor med detta.. det första är att bilden "försvinner" eftersom frekvensen för bilden inte är den korrekta längre. Det andra är att alla program inte vill veta av sådant här. Kommunikationsprogram (även kallat terminalprogram) kan få skräp vid sänding och mottagning då timningen heller inte stämmer. 6526 CIA#2 liksom några andra kretsar reagerar (och följer med) på denna skillnaden. Vissa terminalprogram kan dock fungera BÄTTRE än innan just för att de är inställda för NTSC systemet och 1.02 MHz. (Men eftersom man inte ser vad som händer i C64läget är "turbon" ganska meningslös här)

GEOS är ett program som tydligen totalt förnekar och vägrar att köra med denna "turbon".

På en 128 i C128läget kan man genom att använda 80-kolumns läget utnyttja denna "turbo" bättre eftersom man kan se vad man gör. Detta för att bilden går via RGB-utgången och inte via RF-modulatorn.

Men hur gör man nu denna "NTSC turbo" ?? Jo., på följande sätt:

Signalen vi manipulerar går från 8701 kretsen, närmare bestämt ben 7. Från där går den bla vidare till 6567VIC och slutligen till 6510 CPUn.

C64: Tyvärr s finns det så många olika versioner på detta moderkort (över sju stycken) att det kan skilja sig från dessa exempel och just ditt kort. Skulle så vara fallet (8701 finns inte) rekommenderar jag att hellre låta det vara än att riskera att man sedan sitter med en defekt dator.

Det första du ska göra är att leta upp en 16 bens IC-krets som har beteckningen 8701. På de nya C64C med det lilla kortet (och få kretsar) finns den ungefär mitt på kortet, till höger om ljudkretsen (8580 eller 8581). (Se även bild 1a.) Ca två centimeter lite snett ner till höger finns en markering benämnd J3 (bredvid en mindre trimpotentiometer). Observera att här är den benämnd J3.. På andra modeller är den benämnd J2 och på C128 J1 !!

JUST FÖR ATT DET ÄR OLIKA PÅ OLIKA VERSIONER PÅPEKAR JAG ÅTERIGEN ATT HELLRE LÅTA BLI OM DU ÄR OSÄKER!! Gå till "dags för lödkolven" för fortsättning.

C128 och C128D (plast): På C128an är det enklare att finna kretsen 8701 som vi ska leta efter. Det finns två "metallburkar" på moderkortet. Den övre till vänster ska vi öppna. Du ser att inuti är den delad i två sektioner. Den till vänster innehåller bla VIDEORAM. Den högra innehåller 6567VIC samt 8701. Från 8701 (U28) ben 7 går signalen till emittorn på transistor Q4. Mellan dessa finner du J1 (övre delen av lådan).

Dags för lödkolven..

Om du funnit Jumpern så ser du att bryggan är "full" av tenn. Ta en bra tennsug eller en tennfläta (finns i de flesta butiker som säljer elektronikkomponenter) samt din varma lödkolv och sug bort det. (NEEJ! INTE SVETSEN!!:) Du ser sedan två halvor med vilket du tar en tvåpolig sladd och löder dit en pol på vardera . På andra sidan sladden sätter du en tvåpolig ministrömbrytare med vilket du sedan kan skifta mellan NTSC och PAL.

Fel??

Är bilden där oavsett du ändrar switchen eller ej, så har du råkat löda ihop sladdarna. Bort med dem och använd mindre tenn. Är bilden inte där oavsett du ändrar switchen eller ej, så kan det vara brott på sladden, söndrig switch eller så kan någon komponent på kortet gått sönder.

Denna artikel är förhoppningsvis så enkel och utförligt skriven att även en novis ska kunna förstå. Däremot så får ni själva lära er hantera en lödkolv!! Vi tar inget ansvar för ingreppen, men ovanstående har testats och fungerat.

Mr Walker


För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1996-01-19 / dat95pkn@mds.mdh.se