Advanced Directory

Översatt till svenska av Softwolves Software
Ladda hem nu!

Introduktion

Efter det att jag [Thomas Mainka] testat såväl programmet "GIFDIR" (rev 1.0), av Paul Boolay & Steve Cornell, som programmet "PCXDIR" (rev 1.1), av Randall Walker, vilka visar tilläggsinformation för motsvarande grafikformat, såsom upplösning och antal färger, fick jag idén att göra ett liknande program för ytterligare format.

Senare fick jag även idén att även behandla andra filtyper än grafik- filer. Så kom det andra steget, testningen av EXE- filerna och diverse ljudfiler. Rutinerna för National Language Support (nationellt språkstöd) kommer från ett tidigare projekt, men används här i alla fall. Efter önskemål så har även färgutmatning med hjälp av ANSI-drivrutinen lagts till.

Författarens sida om programmet

Advanced Directory är, i grund och botten, en utökad version av det i DOS inbyggda DIR-kommandot. Men egentligen är det mycket mer än bara så. Det inte bara visar kataloginnehållet, utan även information om filerna i katalogen. Massor av information läggs till, såsom upplösning och antal färger för bilder, antal filer och komprimeringsgrad för arkiv, operativsystem och programnamn för körbara filer, antal stämmor och längd på musikfiler och titlar på ordbehandlingsdokument.

Men det är inte slut än, Advanced Directory kan även separera de olika filtyperna genom att färglägga filerna olika (vilket naturligtvis är helt konfigurerbart). Dessutom är det ett multinationellt flerspråkigt program. Det finns för tillfället på tyska, svenska och engelska (i den ordning språken lades till), med den svenska översättningen gjord av Peter Krefting. Programmet behöver inte ens ställas in, det känner automatiskt av vilket språk värddatorn är inställd på, och kommer att visa sina meddelanden i det språket (detta går naturligtvis att konfigureras manuellt).

Och, som grädde på moset, den kompletta källkoden (skriven i Turbo Pascal) är inkluderad i arkivet. Och så är det freeware.

Skärmbild

Här är en enkel skärmbild som kan ge dig en hum om vad Advanced Directory kan göra:

[ Advanced Directory-skärmbild - välj länken för att ladda ner ]

Hämta det!

Den senaste versionen av Advanced Directory är för ärvarande 0.58d och kan hämtas här. Filen är 146.623 byte, och är en ZIP-komprimerad arkivfil.


Stödda filformat

För närvarande stöder Advanced Dir följande format:

i. Grafik-format:

   a. CompuServe-GIF(sm)
   b. ZSoft-PCX + CAS-DCX
   c. MS-Windows BMP
   d. IBM-OS/2 BMP
   e. IFF-ILBM + IFF-PBM
   f. TIFF (PC- och Macintosh-typ)
   g. JFIF/JPEG (*)
   h. HSI-JPEG (*)
   i. WordPerfect (WPG)
   j. GEM images (IMG) (*)
   k. MSPaint (*)
   l. Windows-ICO resp. CUR och Windows NT ANI
   m. OS/2-ICO resp. PTR
   n. PIC (*)
   o. TARGA (*)
   p. CompuServe-RLE
   q. SUN-RASterfile (modern typ) (*)
   r. Dr.Halo CUT (*) utan färginfo
   s. MAC-Graph (*) som fast format
   t. ColoRix SC? (*) utan äkta färginfo
   u. Autodesk FLI eller FLC (*)
   v. AVI-multimediafiler (*)
   w. QuickTime-MOVies (*)
   x. RDIB (*)
   y. PNG

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Horisontell bildstorlek i pixels
   c. Vertikal bildstorlek i pixels
   d. Antal färger
   e. Formatets färgupplösning
   f. Ytterligare information, som packningsalgoritm och "GS" för grå-
     skalebilder (a-h+o+p+t+x)

ii. Ljudformat

   a. AMIGA-MOD (*)
   b. Soundblaster CMF
   c. Adlib-ROL
   d. Gameblaster/Soundblaster CMS (*)
   e. Gameblaster/Soundblaster ORG (*)
   f. MIDI
   g. Windows WAVe
   h. Soundblaster VOC
   i. IFF-8SVX (*)
   j. IFF-AIFF (*)
   k. MAC-Sound (*)

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Titel (när tillgänglig)
   c. Antal instrument resp. stämmor (a-d+g-i)
   d. Styckets längd (a+g-i)

iii. Textformat:

   a. MS-Word TXT
   b. Windows Write WRI
   c. MS-Word för Windows 1.x och 2.x (*)
   d. MS Windows HLP (*)
   e. MS Advisor HLP (*)
   f. OS/2 2.x HLP (*)
   g. Rich Text Format (RTF) (*)
   h. PostScript 1 och 2 (*)
   i. HTML hypertextdokument
   j. Ren ASCII-text (Plain Text)
   k. Komprimerat 4DOS-kommandoprogram (BTM) (*)
   l. Fidobrevpaket (PKT)
   m. Fidomeddelanden (MSG)

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Texttitel (a+c-g+m)

iv. Databas- och kalkylblads-format:

   a. dBase-DBF (eller Clipper DBF)
   b. Lotus WKS och WK1 (inkl. Quattro Pro WQ1 och WQ2)

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Antal datafält/kolumner
   c. Antal datasatser/rader

v. Programformat och fontfiler:

   a. DOS-Com
   b. DOS-Exe (inkl. Borlands DOS-extension för skyddat läge, BOSS)
   c. Utökade EXE-filer (386-drivrutin osv.)
   d. Windows-Exe (V 2.xx o. 3.xx)
   e. Windows32-Exe
   f. OS/2-Exe (V 1.xx och 2.xx)
   g. Novell laddbar modul (NLM) (*)
   h. Novell VAPs (*)
   i. Windows PIFs
   j. DeskView DVPs
   k. DOS-drivrutin (inkl. NDIS-drivrutin)
   l. Windows GRPs
   m. TP- resp. BP-Units (*)
   n. Truetype-teckensnitt
   o. ATM-teckensnitt (PFB,PFM) (*)

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Applikationens titel (c-k)
   c. Windowsversion (d+e)
   d. Flaggor (d+f)
     "3" - Windowsprogrammet är kompatibelt med Windows 3.x (d)
     "P" - Windowsprogrammet stöder proportionella teckensnitt (d)
     "F" - Windowsprogrammet använder en fastload-area (d)
     "L" - OS/2-programmet stöder långa filnamn (f)

vi. Packningsformat:

   a. SEA- resp. PK-ARC (inkl. PK-PAK och NoGate-PAK)
   b. PK-ZIP
   c. ARJ
   d. LZH (*)
   e. ZOO (*)
   f. SQZ
   g. RAR
   h. GL (Grasp-animation)
   i. D64- o. T64-avbildningsfiler från C64-emulatorn

Följande tilläggsinformation visas förutom den normala DIR- informationen:

   a. Filtypsförkortning
   b. Antal filer
   c. Komprimeringsgrad i procent
   d. Komprimeringsmetod (a+b+e)

Format som är markerade med en stjärna (*), har jag inte haft någon beskrivning av, så strukturen har framtagits ur (konverterade) exempel- filer. Med dessa filformat kan fel framträda.


Åter till översättningar


Peter Krefting / $Date: 2017-10-18 22:30:30 $ / softwolves@softwolves.pp.se