SupCon 2001

Vättern
Fredag 17:50; Vättern var vacker i år.