SupCon 2001

Tomt och tyst
Fredag 17:46; Så här tomt brukar det inte vara vid den här tiden.