Inbjudan 2001

= SupCon ================================================= R20_FIDONET.SUPCON =
 Från : Anders Öhrt             2:206/112.6    01-07-10 16.10.58
 Till : Alla                         01-07-10 16.30.01
 Ämne : SupCon!
===============================================================================
cc: _intresse
cc: _supcon

Som 1/3 av arrangörerna tänker jag väl ta någon typ av ansvar och bjuda in alla existerande människor till SupCon i år. Det börjar ju närma sig, bara drygt två veckor kvar nu.

Plats: Sannabadet, precis som alltid tidigare. Vi försöker väl överleva första dygnet iaf, och kommer polisen i år igen får vi väl ta samma ställe som vi evakuerade till förra året.

Tid: Sista helgen i Juli, dvs 27-29'e.

Vore lite trevligt om man påpekade om man tänkte dyka upp eller inte...

--- MyPoint 1.25x
 * Origin: Du suger (2:206/112.6)
$Date: 2011-07-13 22:04:23 $ | peter@softwolves.pp.se

Återgå till SupCon 2001 eller min ingångssida